ผลงานของเรา

นำเสนอข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ หุ้น การลงทุน และการเงิน ผ่านช่อง FM 97.0 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15:15-16:00 น. และ FM 102.0 MHz. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16:10-17:00 น.