ผลงานของเรา

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ หุ้น และการเงินผ่านข่อง FM97 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 14:00-16:00น.