ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป” ตั้งบริษัทฯ ย่อย “กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด” ถือหุ้น 100% ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ด้าน “วีระพล ไชยธีรัตต์” เผยเตรียมพร้อมเข้าประมูลงานโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) คาดภาครัฐเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าภายในไตรมาส 2/64 โดยมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 จำกัด มีทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง เพื่อรองรับการเข้าเสนองานในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการนำร่อง 150 เมกะวัตต์ (MW)

โดยแบ่งเป็น การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ และ การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสียน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 25%) มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านที่ดิน เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และ ด้านเชื้อเพลิง ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทมีประสบการณ์สร้าง และ บริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนมาก่อน จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมประมูลงานนี้ และ หากสามารถประมูลงานดังกล่าวได้ จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของ CWT ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป”นายวีระพล กล่าว

ปัจจุบัน CWT มีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โรง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และ อยู่ระหว่างขอ PPA

ก่อนหน้านี้ มีรายงานกรอบระยะเวลาดำเนินการ (เบื้องต้น) ว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเตรียมออกประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ภายในเดือนก.พ.64, เปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.64 ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 30 เม.ย.64 ,การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายพิจารณาข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธี Competitive Bidding และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 พ.ค.64 ,ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 28 ก.ย.64 ขณะที่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.67

 

ที่มา: สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ก.พ. 64 9:43: น.

- Advertisement -