แย้มแผนเทรดใน SET ต้นกรกฎาคมนี้

หุ้นน้องใหม่ไอพีโอ “มีนาทรานสปอร์ต” หรือ MENA ย้ำความสำเร็จการจัดงาน IPO ROADSHOW ควงแขน บล.เอเซีย พลัส แกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์ โชว์แผนธุรกิจให้บริการขนส่งมีการเติบโต และมั่นคงตามแผนพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้ง การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ MENA เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั้งกลุ่มเดิมและขยายไปยังฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งนี้ MENA คาดจะเสนอขายไอพีโอในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และเตรียมสยายปีกธุรกิจขนส่งเข้าจดทะเบียนใน SET ต้นกรกฏาคม 64 นี้ ตามแผน

นางสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ MENA เปิดเผยว่า บริษัทได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ จุดแข็ง และโอกาสการเติบโตในอนาคตให้แก่นักลงทุน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ MENA ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 184 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 25.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 367 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 275 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมให้ข้อมูลความน่าสนใจของ MENA พร้อมต่อยอดความสำเร็จหลังการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

MENA เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จด้วยรถมิกเซอร์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการขนส่งสินค้าเฉพาะทาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยรถเทรลเลอร์ รวมทั้ง การจำหน่ายอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง ด้วยจุดเด่นในการบริหารจัดการรถ รวมจำนวนมากกว่า 600 คัน และพนักงานจัดส่งกว่า 500 คน พร้อมรองรับการขยายงานของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะเห็นความคืบหน้าแผนขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ๆ ในช่วงปลายปีนี้ จากเดิมแข็งแกร่งในกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ชั้นนำ จึงได้รับปัจจัยบวกจากการขยายงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และมีความต้องการใช้บริการขนส่งของ MENA อย่างต่อเนื่อง

นางยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะแกนนำผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า MENA อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ โดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564

ด้วยจุดเด่นของ MENA มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจให้บริการขนส่ง สามารถรองรับงานได้หลากหลายและมีกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยเป็นผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถมิกเซอร์ ที่มีจำนวนรถเป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม มีความพร้อมในการรับงานขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการแบบ One Stop Service และมี Economy of scale ในการขยายกองยาน ไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายการบริหารกองยานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสม่ำเสมอ และมีกำไรสะสมอยู่ในระดับสูง โดย ณ ไตรมาส 1/2564 มีกำไรสะสมอยู่ที่ 211 ล้านบาท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีกองยานรถมิกเซอร์จำนวน 466 คัน และมีรถเทรลเลอร์ (หัวลาก) 75 คัน นอกจากนี้ ยังมีรถกึ่งพ่วง หรือหางลากประเภทต่างๆ 105 คัน รวมทั้ง มีพนักงานจัดส่งภายใต้การบริหารกว่า 500 คน

วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้สำหรับลงทุนในโครงการในอนาคต จ่ายคืนหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ โดยโครงการในอนาคตของบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดอัตราผลตอบแทนภายในขั้นต่ำ (IRR) เพื่อประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ย้ำความเชื่อมั่นในงานโรดโชว์ครั้งนี้ ในฐานะหุ้นน้องใหม่พื้นฐานแข็งแกร่ง มีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อมเข้าตลาดทุนสู่ความยั่งยืน

- Advertisement -