บล.เอเซียพลัส

Presale 2Q64แข็งแกร่งด้วยแนวราบ
Presale 2Q64 รวม 9.85 พันล้านบาท หนุนด้วยยอดขายแนวราบแข็งแรงและทำ New High ที่ 9.14 พันล้านบาท ส่งผลให้ 1H64 สะสมแล้ว 1.78 หมื่นล้านบาท (+18% yoy) คิดเป็น 50% ของเป้าบริษัทปีนี้ที่ 3.55 หมื่นล้านบาท ขณะที่แผนเปิดตัวโครงการใหม่จะเร่งตัวมากขึ้นใน 2H64 ด้วย 29 โครงการมูลค่า 3.9 หมื่นล้านบาท จะช่วยผลักดันยอดขายบรรลุเป้าหมายทั้งปี

Backlog สิ้น มิ.ย. เพิ่มเป็น 4.05 หมื่นล้านบาท (ยังไม่หักรับรู้รายได้ 2Q64) โดยครอบคลุมยอดโอนฯ ของบริษัทปีนี้ 86% เบื้องต้นคาดกำไร 2Q64 จะยังรักษาฐาน 900-1,000 ล้านบาท ก่อนสูงขึ้นใน 3Q-4Q64 ตามการส่งมอบคอนโดฯ JV 2 โครงการใหม่ และ การเปิดโครงการแนวราบใหม่เชิงรุก

คงแนะนำซื้อ อิง PER 8 เท่า ให้มูลค่าพื้นฐานปีนี้เท่ากับ 9.90 บาท

ยอดขายแนวราบ 2Q64 New High อีกครั้ง หนุน Presale 1H64 โต 18% yoy
AP รายงานยอด Presale 2Q64 รวม 9.85 พันล้านบาท เติบโต 9% yoy และ 24% qoq โดยแม้การระบาดของโควิด-19 รอบ 3 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อบรรยากาศของตลาดที่อยู่อาศัย และการเปิดโครงการใหม่งวด 2Q64 มีเพียง 3 โครงการแนวราบ มูลค่า 1.76 พันล้านบาท (เทียบกับ 1Q64 เปิด 2 โครงการแนวราบ มูลค่า 2.3 พันล้านบาท และ 2Q63 เปิด 7 โครงการแนวราบ มูลค่า 7.45 พันล้านบาท)

แต่ด้วยการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้ซื้อบ้านแนวราบในโครงการใหม่ด้วย Take Up Rate ราว 37% หรือสร้างยอดขายใหม่ 650 ล้านบาท และยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการเดิม ทำให้ยอดขายแนวราบ 2Q64 ทำจุดสูงสุดใหม่รายไตรมาสอีกครั้งที่ 9.14 พันล้านบาท (+18% yoy,+25% qoq) ขณะที่คอนโดฯ ไม่มีการเปิดโครงการใหม่ ทั้งหมดมาจากการขายสต๊อกโครงการเดิมคิดเป็นยอดขาย 713 ล้านบาท (-46% yoy,+6%qoq)

ภาพรวม Presale สะสม 1H64 รวม 1.78 หมื่นล้านบาท (+18 yoy) แบ่งเป็นยอดขาย
แนวราบ 1.64 หมื่นล้านบาท (+28% yoy) และ คอนโดฯ 1.4 พันล้านบาท (-39% yoy)
โดยคิดเป็น 50% ของเป้าหมายบริษัทที่ 3.55 หมื่นล้านบาท (เป้าฝ่ายวิจัย 3.5 หมื่นล้าน
บาท) ภายใต้การเปิดโครงการใหม่ตามแผนรวม 5 โครงการ มูลค่า 4.06 พันล้านบาท

เป้าหมายปีนี้ยังมีโอกาสบรรลุได้ไม่ยาก
ทิศทางยอดขาย 2H64 มีโอกาสเร่งตัวมากขึ้น ตามแผนเปิดโครงการใหม่ที่มีจำนวนมาก
รวม 29 โครงการ มูลค่า 3.9 หมื่นล้านบาท (เป็นคอนโดฯ 4 โครงการ มูลค่า 1.42 หมื่น
ล้านบาท) โดยกำหนดเกิดขึ้นใน 3Q64 จำนวน 16 โครงการ มูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท และ
ที่เหลือจะเปิดใน 4Q64 คาดเป็นส่วนช่วยผลักดันให้ยอด Presale สามารถบรรลุเป้าหมาย
ทั้งปีที่ฝ่ายวิจัยคาดไว้ 3.5 หมื่นล้านบาท (+10% yoy)

จากยอด Presale 2Q64 ระดับสูงข้างต้น หนุนให้ Backlog (รวม JV) สิ้น มิ.ย. (ยังไม่หัก
การรับรู้รายได้งวด 2Q64) เพิ่มเป็น 4.05 หมื่นล้านบาท เป็นส่วนของ JV 2.23 หมื่นล้าน
บาท และของบริษัทเอง 1.82 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนนี้มีกำหนดรับรู้รายได้ 9M64 ทังสิ้น
1.72 หมื่นล้านบาท (เป็นแนวราบ 1.66 หมื่นล้านบาท) เมื่อบวกกับยอดโอนฯ 1Q64 นับว่า
ครอบคลุมประมาณการยอดโอนฯ ปีนี้ของฝ่ายวิจัยที่ 3 หมื่นล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 86%
ทำให้ประมาณการใกล้สู่เป้าหมายได้ไม่ยาก

สำหรับกรณีภาครัฐมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างและแคมป์คนงานเป็นเวลา 30 วัน คาดไม่
กระทบต่อการส่งมอบโครงการของ AP อย่างมีนัยฯ เนื่องจากในส่วนแนวราบยังมีสต๊อก
สินค้าที่ก่อสร้างเสร็จและพอรับรู้รายได้ราว 2-3 เดือน ขณะที่คอนโดฯ ใหม่มีกำหนดโอนฯ
2H64 จำนวน 2 โครงการ JV คือ Life Asoke Hype มูลค่า 5.8 พันล้านบาท (มียอดขาย
70%) สร้างเสร็จและสามารถส่งมอบได้เร็วกว่ากำหนดเดิมเดือน ส.ค. เป็นปลาย 2Q64
ส่วนอีก 1 โครงการ คือ Life ลาดพร้าว มูลค่า 6.5 พันล้านบาท (ยอดขาย 69%) ปัจจุบัน
ก่อสร้างงานโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อย คาดส่งมอบเดือน ก.ค. ได้ตามแผน

คงแนะนำซื้อ…. FV 9.90 บาท
Sentiment บวกจากยอด Presale ที่แข็งแกร่งภายใต้ Covid-19 และกำไร 2Q64 ที่น่าจะ
ยังรักษาฐานระดับ 900-1,000 ล้านบาท ก่อนจะสูงขึ้นใน 3Q-4Q64 ตามการส่งมอบ
คอนโดฯ ใหม่ข้างต้น และ การเปิดโครงการแนวราบใหม่เชิงรุก คงแนะนำซื้อ อิง PER 8
เท่า ให้มูลค่าพื้นฐานปีนี้เท่ากับ 9.90 บาท

แนะนำ : ซื้อ
ราคาปัจจุบัน (บาท) 8.15
ราคาเป้าหมาย (บาท) 9.90
Upside (%) 21.52
Dividend Yield (%) 5.46

- Advertisement -