บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ (PACO)

คาดรายได้ปี 64 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

►  คาดปี 64 รายได้เพิ่ม 16.3%YoY หนุนจากการส่งออก

►  แผนพัฒนาอะไหล่แอร์ในตลาดรถ EV คาดชัดเจนขึ้นในช่วง 2H64

►  คาดปี 64 ตลาดรถยนต์มือสองยังดีต่อเนื่อง ช่วยหนุนรายได้บริษัท

►  คาดกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 25.2%YoY และ 26.3%YoY

►  แผนขยายสาขา PACO Auto Hub เพื่อเพิ่มฐานตัวแทน

►  แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท อิงค่า PER กลุ่มธุรกิจใกล้เคียงย้อนหลัง 5 ปี ที่ 28.00 เท่า

คาดปี 64 ภาพรวมรายได้เพิ่ม 16.3%YoY หนุนจากการส่งออก

เราคาดว่าบริษัทจะมีรายได้ปี 64 เพิ่มขึ้น 16.3%YoY หนุนจากการส่งออกเป็นหลัก โดยบริษัทขยายตลาดไปยังผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) ในเกาหลีใต้ รวมถึงการผลิต และจัดจำหน่ายช่วงล่างรถยนต์และ Radiator ใน 2H64 ที่คาดว่าจะส่งผลให้รายได้ เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนี้แผนพัฒนาอะไหล่ Condenser สำหรับรถยนต์ EV ของบริษัทยังได้รับความสนใจจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา คาดว่าช่วยหนุน รายได้ในอนาคต

คาดปี 64 ตลาดรถยนต์มือสองยังดีต่อเนื่อง ช่วยหนุนรายได้บริษัท

ข้อมูลจาก Apple Auto Auction ระบุว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ใหม่จะซบเซาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ แต่อุตสาหกรรมรถยนต์มือสองได้รับผลกระทบน้อยมาก ซึ่งผู้บริโภคยังคงมีการซื้อขายรถยนต์มือสองกันอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนต่อบริษัท เนื่องจากตลาด Aftermarket จำเป็นต้องใช้อะไหล่รถยนต์ทดแทนในการซ่อมบำรุงและรักษา ปัจจุบัน 76.15% ของรถยนต์ในประเทศ ซึ่งมากถึง 14.5 ล้านคัน มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี อีกทั้งยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากตลาด Aftermarket เป็น 92% ของรายได้รวมในปี 63

ประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่มขึ้น 25.2%YoY และ 26.3%YoY

เราคาดการณ์ยอดขายปี 64 และ 65 อยู่ที่ 751 ล้านบาท และ 871 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิปี 64 เพิ่มขึ้น 25.2%YoY เป็น 96 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ท่ี 25.1% และคาดในปี 65 กำไรสุทธิยังคงเพิ่มขึ้น 26.3% YoY เป็น 121 ล้านบาท ประเมินอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ท่ี 25.5% หนุนจาก แนวโน้มการเติบโตของการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์ใหม่

แผนขยายสาขา PACO Auto Hub เพิ่มฐานลูกค้า ต้ังเป้า 300 สาขาในปี 64

ในปี 63 บริษัทได้เร่ิมขยายสาขาของ PACO Auto Hub เพื่อสร้างเครือข่ายด้วยร้านอะไหล่ในการส่งเสริมฐานตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ผลตอบรับดีตามคาด โดยปัจจุบันมีสาขาท้ังหมด 150 สาขา พร้อมตั้งเป้า 300 สาขาภายในปี 64 และ 500 สาขาภายใน 3 ปี

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท

เราคาดว่าผลประกอบการ PACO จะดีขึ้นจาก (1) รายได้ที่คาดว่าจะโตจากการส่งออก โดยบริษัทได้มีการเร่ิมดำเนินการส่งสินค้าไปยังตลาด OEM ในเกาหลีใต้แล้ว (2) การ พัฒนา Radiator ที่คาดว่าจะเร่ิมขายใน 2H64 ทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท อิงค่า PER กลุ่มธุรกิจใกล้เคียง ย้อนหลัง 5 ปี ที่ 28 เท่า

 

- Advertisement -