ตลาดหุ้นบ่ายนี้:

  • ลงแล้วอาจลงอีก: บ่ายนี้คาดตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มแกว่งตัวอิงทางลงระหว่าง 1540 – 1560 จุด หลักๆ คาดวว่าจะมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเพิ่มจากประเด็นท่ี สธ. เตรียมเสนอยกระดับมาตรการคุมเข้มให้ศบค.พิจารณาในวันพรุ่งนี้ เบื้องต้น นพ.เกียรติภูมิ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า มาตรการที่จะเสนอในครั้งน้ีประกอบไปด้วย 1) การห้ามเดินทางข้ามจังหวัด หรือออกนอกเคหะสถาน 2) ปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด และ 3) เน้นการ WFH เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งอาจถือได้ว่ามีความเข้มข้นไม่น้อยกว่ามาตรการฯ เมื่อครั้ง เม.ย. 63
  • กลยุทธ์การลงทุนภาคบ่าย: สําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงอาจเก็งกําไรหุ้นในกลุ่ม รพ. ท่ี ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ และกลุ่มส่งออกที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสู่ระดับ 32.42 บาทต่อดอลลาร์สรอ. ใกล้เคียงกับเมื่อตอน COVID- 19 ระลอกแรกในช่วง มี.ค.63 โดยยังเน้นจํากัดสัดส่วนการเก็งกําไรไม่เกิน 30% ของพอร์ต ขณะที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจรอให้ตลาดหุ้นแกว่งตัวลงมาสร้างฐานก่อน หลังจากนั้นจึงทยอยเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีฐานะทางการเงินแข็งแรง แต่ยังต้องรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

 

 

- Advertisement -