ตลาดหุ้นบ่ายนี้

ปัจจัยภายในประเทศกดดัน: เช้านี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านใหญ่ที่บริเวณ 1560 จุด ตอบรับการฟื้นตัวตามตลาดต่างประเทศและข่าวจีนลด RRR ลง 0.50% เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แตไม่สามารถผ่านได้ก่อนปรับตัวลงมาปิดแดนลบอ่อนๆ แย่กว่าตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ ด้วยปัจจัยภายในประเทศยังกดดัน ขณะที่การประชุม Analyst Meeting เช้าน้ีกับ ธปท. เผยว่าการใช้มาตรการ Lockdown ที่รุนแรงขึ้นย่อมกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งกังวลการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์เดลตาและสถานะทางการเงินของภาคธุรกิจที่อาจทําใหเ้กิดการเลิกจ้างงานมากขึ้น แต่ขอรอดูผลกระทบภาพรวมก่อนปรับคาดการณเ์ศรษฐกิจใหม่ จึงคาดว่าบ่ายนี้ตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวออกข้างในกรอบระหว่าง 1540-1560 จุด รอติดตามความคืบหน้ามาตรการเยียวยาผลกระทบ Lockdown ของภาครัฐ

กลยุทธ์การลงทุนภาคบ่าย: คงแนะนํากลยุทธ์ “Selective Play” เลือกหุ้นที่มีบวกเฉพาะตัว ในสัดส่วนไม่เกิน 30% ของพอร์ตการลงทุนระยะสั้นในหุ้น ท่ี 1) คาดผลประกอบการ 2Q64 ออกมาดี 2) รับประโยชน์เงินบาทอ่อนค่า และ 3) รับประโยชน์จากมาตรการ WFH และการระบาดที่รุนแรงขึ้น

- Advertisement -