บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) คาดกeไรสุทธิ 2Q64 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เติบโต 48%YoY และ 3%QoQ
  • กำไรและรายได้ 2Q64 เติบโตจากฐานต่า หลัง 2Q63 มีการปิดสาขา ทั้งไทยและมาเลเซีย
  • คาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 ทรงตัว QoQ แต่ดีขึ้น YoY
  • การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจัยกดดันธุรกิจ แต่เราเชื่อว่าผลกระทบไม่มากเท่า 2Q63 เนื่องจากสาขายังเปิดปกติ
  • ยังเชื่อว่ากำไรสุทธิปี 64 จะเติบโตไม่น้อยกว่า 15%YoY
  • หากกำไรสุทธิ 2Q64 เป็นไปตามคาด ภาพรวม 1H64 คิดเป็น 46% ของประมาณการ
  • แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เติบโต 48%YoY และ 3%QoQ

เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 1,398 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48%YoY และ 3%QoQ และคาดรายได้รวมอยู่ที่ 15,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12%YoY และ 2%QoQ กำไร และรายได้เติบโตจากฐานต่ำในช่วง 2Q63 ที่มีการปิดสาขาชั่วคราวทั้งในไทย (77 สาขา จากทั้งหมด 107 สาขา ณ สิ้น 2Q63) และมาเลเซีย (ทั้งหมด 6 สาขา) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ราว 46 วัน (1 เม.ย. – 16 พ.ค. 63) โดยคาดว่า SSSG ในช่วง 2Q64 เติบโตราว 7% เทียบกับ 2Q63 ที่หดตัว 17% และ 1Q64 ท่ีเติบโต 0.6% ขณะที่ 2Q64 มีการล็อคดาวน์ในมาเลเซีย ต้ังแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64 ส่งผล ให้มีการปิดสาขาชั่วคราว แต่สัดส่วนรายได้จากมาเลเซียไม่มากนัก คิดเป็นเพียง 1-2% ของยอดขายท้ังหมดด้านรายได้ค่าเช่าคาดดีขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ เนื่องจากสาขาเปิดให้บริการตามปกติ แต่มีการลดค่าเช่าให้กับผู้เช่าบางส่วน

คาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 ทรงตัว QoQ แต่ดีข้ึน YoY

เราคาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 อยู่ที่ 26% สูงกว่า 2Q63 ที่ 24.1% แต่ใกล้เคียง 1Q64 ท่ี 26.2% อัตรากำไรดีขึ้น YoY เป็นผลมาจาก Product Mix ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากช่วง 2Q63 มีสัดส่วนยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าสูง (มีอัตรากำไรต่ำ) กดดันอัตรากำไรโดยรวม ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อยอดขายคาดอยู่ที่ 17.4% ใกล้เคียงกับ 2Q63 และ 1Q64 ที่ 17.5% และ 17.5% ตามลำดับ

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท

การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลับมาเป็นปัจจัยกดดันธุรกิจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่าช่วง 2Q63 เนื่องจากยังมีการเปิดสาขาให้บริการตามปกติ ทำให้เรายังเชื่อว่าผลประกอบการ 2H64 จะโดดเด่นกว่า 1H64 ซึ่งหากประมาณการกำไรสุทธิ 2Q64 เป็นไปตามคาด จะทำให้ภาพรวมกำไรสุทธิ 1H64 คิดเป็น 46% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่เราคาดว่าจะเติบโต 15%YoY แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 16.50 บาท อิงค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ท่ี 36 เท่า

 

- Advertisement -