SET Index Daily: ถอยแต่อย่าท้อ

แนวรับ 1555/1550 แนวต้าน 1580

SET Index วานนี้ยังไปไม่ถึงฝั่งที่ แนวต้าน 1580 จุด แต่โดยรวมยังไม่ได้มีสัญญาณลบที่มีนัยฯ จึงคาด วันนี้แกว่งสร้างฐานที่ 1550/1555 จุด เพื่อรอการดีดกลับไปที่ 1580 จุดต่อไป

ประเด็นวิเคราะห์

SET Index วานน้ีแกว่งผันผวนในกรอบแคบๆ ช่วง 1561-1573 จุด ปัจจุบันปิดที่ 1569.70 จุด ลดลงเล็กน้อย 1.29 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7.26 หมื่นล้านบาท

การเข้าใกล้แนวต้านหลังจากวันก่อนปรับข้ึนแรงทําให้ SET Index กลับมาพักตัวอยู่ บ้างซึ่งมองเป็นเหตุการณ์ปกติ ส่วนแท่งเทียนไม่ได้มีบวกหรือลบอย่างมีนัยฯ เพราะ ปิดเป็นแท่งเทียน Doji สะท้อนแรงซื้อขายไม่ชัดเจน จากสัญญาณดังกล่าวทําให้ SET Index วันนี้น่าจะอยู่ในความผันผวนแต่เช่ือว่ารอบการฟื้นตัวยังมีอยู่

จึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของวัน SET Index จะแกว่งผันผวนโดยมีแนวรับที่ 1555/1550 จุด หากยืนได้น่าจะเป็นการประคองตัวเพื่อกลับไปท่ีแนวต้าน 1580 จุด อีกคร้ัง

- Advertisement -