บล.เอเชีย เวลท์

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG): คาดผลประกอบการ 2Q64 ยังถูกกดดันจากโควิด-19

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ลดลง 9.7%YoY และลดลง 13.4%QoQ
  • คาดปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน 2Q64 เพิ่มขึ้น 7.0%YoY แต่ลดลง 3.4%QoQ ขณะที่ค่าการตลาดคาดยังอยู่ในระดับ 1.86 บาทต่อลิตร
  • ธุรกิจ Non-Oil คาด 2Q64 รายได้ทรงตัว QoQ
  • แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 คาดยังคงทรงตัว ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ และยกระดับการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ 10 จังหวัด
  • ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64-65 ลดลง 2.3% และ 2.4% ตามลำดับ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 23.10 บาท

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ลดลงทั้ง YoY และ QoQ

เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q64 บริษัทจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 460 ล้านบาท ลดลง 9.7%YoY และลดลง 13.4%QoQ โดยคาดรายได้รวมอยู่ที่ 33,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.3%YoY และเพิ่มขึ้น 3.7%QoQ โดยมีสาเหตุมาจาก (1) เราคาดว่าปริมาณการจำหน่ายน้ำมันทุกช่องทางอยู่ที่ 1,290 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7.0%YoY แต่ลดลง 3.4%QoQ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจลดลง (2) ธุรกิจ Non-Oil เราคาดว่าปริมาณการจำหน่าย LPG จะลดลง 1.6%QoQ จาก LPG สำหรับรถยนต์ท่ีได้รับผลกระทบจากการเดินทางที่ลดลงทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถแท็กซี่ ขณะที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง Max Mart คาดรายได้ ยังคงทรงตัว QoQ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ (3) คาดส่วนแบ่งกำไรจาก บริษัทร่วมอยู่ที่ 76 ล้านบาท ทรงตัว QoQ จากผลผลิตปาล์มท่ีออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาปาล์มปรับตัวลดลง

ค่าการตลาดยังอยู่ในระดับ 1.8-1.9 บาทต่อลิตร

เราคาดว่าค่าการตลาดใน 2Q64 ยังคงอยู่ในระดับที่สูงราว 1.86 บาทต่อลิตร เนื่องจากต้นทุนของน้ำมันค่อยๆปรับตัวขึ้นสอดคล้องกับราคาค้าปลีก ณ สถานีบริการ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายรวมอยู่ที่ 6.3% ใกล้เคียงกับ 1Q64 ที่ 6.4%

ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64-65 ลดลง 2.3% และ 2.4% ตามลำดับ

เราทำการปรับประมาณการรายได้รวมในปี 64 เพิ่มขึ้น 3.1% อยู่ที่ 133,167 ล้านบาท และในปี 65 ลดลง 2.8% มาอยู่ที่ 149,987 ล้านบาท เนื้องจากราคาน้ำมันในปี 64 ปรับตัวสูงขึ้นกว่าท่ีคาดไว้ โดยเราคาดว่าจะปรับตัวข้ึนราว 19%YoY อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทลดเป้าการขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น จากเดิม 100 สถานี เหลือเพียง 50 สถานี เราจึงประเมินว่าปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน ทุกช่องทางในปี 64 จะลดลง 2% มาอยู่ท่ี 5,315 ล้านลิตร ซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิใน ปี 64-65 ลดลง 2.3% และ 2.4% มาอยู่ที่ 1,928 และ 2,201 ล้านบาท ตามลำดับ

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 23.10 บาท

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด ทำให้ ศบค. สั่งเคอร์ฟิว 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนั้น เรามองว่าบริษัทได้รับผลกระทบที่จากัด เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายน้ำมันในพื้นท่ีดังกล่าว คิดเป็น 10% ของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันท้ังหมด โดยเราคาดว่า ใน 3Q64 ผลประกอบการยังคงทรงตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย รวมถึงการล็อกดาวน์กลับมาจำกัดการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน รวมถึงบริการอื่นๆในสถานีบริการ อย่างไรก็ตาม เราแนะนำ “ซื้อ” โดยให้ราคาเป้าหมายใหม่ 23.10 บาท อิง PER ที่ 20 เท่า Upside 32.76%

- Advertisement -