บล.บัวหลวง:

TISCO – กำไรสูงกว่าคาด เนื่องจากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าที่เราคาด

Recommend : คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อ
เป้าหมายพื้นฐาน: 115.00 บาท

กำไรสุทธิสูงกว่าที่เราคาด 9%
TISCO รายงานกำไรในไตรมาส 2/64 ที่ 1.66 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.4% YoY แต่ลดลง 5.5% QoQ และกำไรที่ออกมาสูงกว่าที่เราคาด 9% (แต่ตรงกับที่ตลาดคาด อ้างอิงจาก Bloomberg) เนื่องจากการตั้งสำรองที่น้อยกว่าคาด โดยเราคาดการตั้งสำรองที่ 739 ล้านบาทในไตรมาน 2/64 แต่ TISCO รายงานการตั้งสำรองที่เพียง 565 ล้านบาท ทั้งนี้กำไรในครึ่งแรกของปี 2564 ของ TISCO คิดเป็น 52.5% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเราที่ 6.5 พันล้านบาท

คำแนะนำ
เราคาดกำไรสุทธิของ TISCO จะขยายตัวในปีนี้ โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการตั้งสำรองที่ลดลง โดยคุณภาพสินทรัพย์จะยังคงทรงตัวหรือ เพิ่ม/ลด เพียงเล็กน้อย (แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พุ่งสูงขึ้น) เนื่องจากเกณฑ์การให้สินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้เราคาดกำไรที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะเพิมขึ้นต่อเนื่อง (หนุนจากค่าธรรมเนียมนายหน้าและบริหาร และกำไรจากการลงทุน) ปัจจุบันราคาหุ้นมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ในระดับ PER ปี 2564 ที่ 11.2 เท่า กอปรกับเราคาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงสำหรับปี 2564 ที่ 7.4% เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ต่อหุ้น TISCO

- Advertisement -