บล.เอเชีย เวลท์:

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) คาดกำไรสุทธิ 2Q64 แข็งแกร่ง ขณะที่ 2H64 เติบโตต่อเนื่อง

  • คาดกeไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มข้ึน 214%YoY และ 7%QoQ
  • รายได้ผู้ป่วยชาวไทยและรายได้บริการเกี่ยวกับ COVID-19 ยังเป็นปัจจัยหนุนรายได้รวม 2Q64 เติบโตทั้ง YoY และ QoQ
  • เราคาดว่าประกอบการ 2H64 มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะ 3Q64 ท่ีเป็น High season และจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในระดับสูง
  • เราปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ลง สะท้อนความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคาด
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 27.00 บาท อิงวิธี DCF

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 214%YoY และ 7%QoQ

เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 1,435 ล้านบาท เติบโต 214%YoY และ 7%QoQ กำไรฟื้นตัวจากฐานกำไรต่ำในช่วง 2Q63 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกแรก และคาดรายได้รวมอยู่ที่ 16,829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%YoY และ 5%QoQ รายได้ที่เติบโตเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยชาวไทยเป็นหลัก โดยผู้ป่วยมีความกังวลลดลงในการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบแรก และ บริการเกี่ยวกับ COVID-19 ช่วยหนุนรายได้ ทั้งการตรวจคัดกรอง COVID-19 การรักษา ผู้ป่วย COVID-19 และ Hospitel ในขณะที่รายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติยังทรงตัว อย่างไรก็ตามคาดอัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 อยู่ที่ 31% ปรับตัวสูงขึ้นจาก 2Q63 ที่ 28.5% แต่ทรงตัวใกล้เคียงกับ 1Q64 ท่ี 31.1%

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เร่งตัวขึ้นหนุนรายได้บริการเกี่ยวกับ COVD-19

ด้านบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ใน 2Q64 อยู่ที่ราว 3,800 เคสต่อวัน เพิ่มขึ้นเท่าตัว เมื่อเทียบกับ 1Q64 ที่ 1,500 เคสต่อวัน ขณะที่เตียงผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 1,900 เตียง และ Hospitel 500 เตียง Occupancy Rate ค่อนข้างเต็ม จากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ

ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ลง 13% จากเดิม

แม้มีรายได้จากบริการเกี่ยวกับ COVID-19 เข้ามาชดเชย แต่ความสามารถในการทำกำไรขั้นต้น ยังต่ำกว่าอัตรากำไรจากการรักษาพยาบาล ทำให้เราปรับสมมุติฐานอัตรากำไรขั้นต้นเป็น 32.2% (เดิม 34%) เพื่อสะท้อนประเด็นดังกล่าว ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ลดลง 13% เป็น 6,950 ล้านบาท ลดลง 4%YoY อย่างไรก็ตามเรายังคงมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการ 2H64 ซึ่งหากกำไรสุทธิ 2Q64 เป็นไปตามที่เราคาด กำไรสุทธิ 1H64 จะคิดเป็นเพียง 40% ของประมาณการกำไรสุทธิใหม่ท่ีเราปรับลดลง

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 27.00 บาท

คาดผลประกอบการ 3Q64 ยังดีต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น High Season ของธุรกิจ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยหนุนรายได้ให้เติบโต และคาดว่าดีต่อเนื่อง ในช่วง 4Q64 จากแผนเปิดประเทศที่จะทำให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติกลับเข้ามารักษา ซึ่งจากฐานปกติของรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติคิดเป็น 30% ของรายได้ทั้งหมด ณ สิ้น 4Q63 ขณะที่วัคซีนทางเลือกเป็น Upsides ต่อผลประกอบการเล็กน้อย แนะนำ “ซื้อ” ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 27.00 บาท (เดิม 24.20 บาท) อิงวิธี DCF (WACC 7.9% และ Terminal growth 3%)

BUY

12M TP: Bt27.00

Closing price: Bt23.30

Upside/downside: +15.9%

 

- Advertisement -