บล.เอเชีย เวลท์:

บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ทำสถิติ New High

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เติบโต YoY และ QoQ ทำสถิติ New High
  • รายได้เติบโต YoY และ QoQ หนุนจากบริการเก่ียวกับ COVID-19
  • แนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q64 เราเชื่อว่าจะเป็น New High จากจำนวนผู้ติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
  • ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้นสะท้อนสถานการณ์ COVID-19 ท่ียังไม่คลี่คลาย
  • Rapid Antigen Test คาดกระทบจำกัด เพราะต้องตรวจ RT-PCR ยืนยันผลอีกคร้ัง
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 29.00 บาท

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 161%YoY และ 125%QoQ

เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 727 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161%YoY และ 125%QoQ ทำสถิติ New High และคาดรายได้รวมอยู่ที่ 4,170 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100%YoY และ 80%QoQ จากรายได้เกี่ยวกับบริการ COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ โดยในช่วง 2Q64 บริษัทสามารถตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้ราว 588,000 คน เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 1Q64 ที่ 128,000 คน ชดเชยรายได้โครงการประกันสังคมท่ีคาดว่าลดลงเล็กน้อย เนื่องจากอัตราการเข้าใช้บริการลดลง จากการเลื่อนเคสที่ไม่จำเป็นออกไป ขณะที่คาดอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ท่ี 33% เทียบกับ 2Q63 และ 1Q64 ที่ 33.2% และ 30.1% ตามลำดับ และคาดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อยอดขายอยู่ที่ 11.3% ลดลงจาก 2Q63 และ 1Q64 ที่ 13.4% และ 12.6% ตามลำดับ ได้ประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด

คาดผลประกอบการ 3Q64 เป็นจุดสูงสุดของปี ทำสถิติ New High อีกครั้ง

เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q64 จะเป็นจุดสูงสุดของปี เนื่องจากเป็น High Season ของธุรกิจ และมีปัจจัยหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่าจะสามารถตรวจคัดกรอง COVID-19 ในช่วง 3Q64 ได้ราว 9 แสนถึง 1 ล้านคน ขณะที่วันที่ 1-15 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถตรวจคัดกรอง COVID-19 ได้ราว 132,000 คนแล้ว นอกจากนี้บริษัทได้ขยาย Hospitel เป็น 8,823 เตียง (เดิม 3,421 เตียง) Occupancy Rate 80% และเพิ่มเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาลเป็น 1,500 เตียง (เดิม 927 เตียง) Occupancy Rate 95% นอกจากนี้การตรวจด้วย Rapid Antigen Test คาดว่ากระทบจำกัด แม้ผลจาก Rapid Antigen Test เป็นบวก แต่เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องมีการยืนยันผลตรวจด้วย RT-PCR อีกครั้ง คาดจะเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มจำนวนการตรวจคัดกรอง COVID-19

ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่มข้ึน 61% จากเดิม

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ขึ้น 61% เป็น 2,320 ล้านบาท เติบโต 89%YoY จากการรับรู้รายได้เกี่ยวกับบริการ COVID-19 ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งบริการตรวจคัดกรอง COVID-19 การรักษาผู้ป่วย COVID-19 และ Hospitel ส่งผลให้รายได้รวมปี 2564 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 51% เป็น 15,430 ล้านบาท เติบโต 73%YoY อย่างไรก็ตาม แนวโน้มกำไรสุทธิปี 2565 เราคาดว่าจะลดลง 32%YoY เนื่องจากฐานกำไรปี 2564 ที่สูงผิดปกติ ซึ่งเป็นปีที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COIVD-19

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 29.00 บาท

แม้เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q64 จะเป็นจุดสูงสุดของปี แต่คาดว่าผลประกอบการจะอ่อนตัวในช่วง 4Q64 อย่างไรก็ตามคาดวัคซีนทางเลือกจะช่วยหนุนรายได้ใน 4Q64-1Q65 โดยบริษัทได้รับการจัดสรรวัคซีนราว 1 ล้านโดส จากจำนวนทั้งหมด 3.9 ล้านโดสในล๊อตแรก แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 29.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.3% และ Terminal Growth 3%)

BUY

12M TP: Bt29.00

Closing price: Bt25.25

Upside/downside +14.9%

- Advertisement -