บล.เอเซียพลัส:

แนวรับ 1535/1510

แนวต้าน 1565

สรุป: ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวหลังดัชนียัง ทํา Lower High และ Lower Low ต่ํากว่าค่าเฉล่ีย EMA ระยะสั้น ทําให้ SET Index อยู่ในช่วงการปรับฐาน แนวรับสําคัญที่ 1535 จุด หากหลุด ต้องระวังมาที่ 1510 จุด

ประเด็นวิเคราะห์

SET Index วานนี้ยืนในแดนลบตลอดวัน ปัจจุบันมาปิดที่ 1556.01 จุด ลดลง 18.36 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.6 หมื่นล้านบาท

สัญญาณโดยรวมยังไม่เห็นการฟื้นตัวหลังดัชนียังทํา Lower High และ Lower Low ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย EMA ระยะสั้นทุกเส้น ส่วนแท่งเทียนไม่ชัดเจนจากการปิดเป็นแท่ง Doji ทําให้วันนี้ SET Index ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานต่อไป

โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของวันจะมีฐานแนวรับสําคัญอยู่ท่ี 1535 จุด ท้ังน้ี หากหลุดต้องระวังการไหลลงมาที่ 1510 จุดเกิดขึ้น ส่วนแนวต้านของวันนี้ขยับมาที่ 1565 จุด

- Advertisement -