บล.เอเชียเวลท์:

บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) คาดผลประกอบการ 2Q64 เติบโตเด่นจากโครงการแนวราบ

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ
  • กำไรสุทธิ 2Q64 ยอด Presales 2Q64 อยู่ที่ 5,600 ล้านบาท โดย 85% ยังเป็นโครงการแนวราบ
  • ผลกระทบจากการปิดแคมป์แรงงานก่อสร้าง 30 วัน กระทบการโอนและแผนการก่อสร้างในกรอบที่จำกัด
  • คาด 2H64 ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง จาก Backlog ที่รอโอน
  • เงินปันผลปี 64 เราคาดว่าจะไม่น้อยกว่า 0.17 บาท ต่อหุ้น (Div.Yld.5.7%)
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 3.28 บาท

คาดกำไร 2Q64 ที่ 514 ล้านบาท โต YoY และ QoQ

เราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิใน 2Q64 ที่ 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%YoY และ 23%QoQ โดยกำไรที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนมาจาก (1) รายได้ที่ปรับตัวสูงข้ึน 16%QoQ หนุน จากรายได้จากการโอนอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้น 17%QoQ หลังมีการโอนโครงการจาก Backlog โดยเฉพาะบ้านเดี่ยวที่มีระดับราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท ท่ียังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการโอนสูง เป็นอันดับแรก และ (2) SG&A/Sales ที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 16% เทียบกับ 17.2% ใน 1Q64 หลังมีการประหยัดเชิงขนาด ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ขณะที่อัตรากำไร ขั้นต้นคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 30.6% เทียบกับ 31.2% ใน 1Q64 ส่วนหนึ่งเราคาด ว่าเกิดจากโครงการท่ีโอนมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ซึ่งมาจากคอนโดมิเนียมที่มีการจัดแคมเปญลดราคา ท้ังนี้ส่งผลให้เราคาดว่ากำไร 1H64 จะอยู่ท่ี 931 ล้านบาท คิดเป็น 51% ของประมาณการกำไร

ยอด Presales 2Q64 อยู่ที่ 5,600 ล้านบาทอยู่ในระดับท่ีดีต่อเนื่อง

บริษัทมียอด Presales 2Q64 ที่ 5,600 ล้านบาท ทรงตัว QoQ และยังนับว่าอยู่ในระดับท่ีสูงต่อเนื่อง (สูงสุดเป็นอันดับ 3 ในรายไตรมาส) โดยยอด Presales ที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่กว่า 85% มาจากโครงการแนวราบ รวมทั้งได้อานิสง lN จากการเปิดโครงการ Bangkok Boulevard Signature เพชรเกษม-ปิ่นเกล้า มูลค่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งทำยอด Take Up Rate ได้สูงถึง 35% ขณะที่ส่วนที่เหลือมาจากโครงการคอนโดมิเนียมที่มีการจัดแคมเปญ ส่งเสริมการขาย โดยหลักมาจากโครงการ Beatniq ส่งผลให้ยอด Presales ในช่วง 1H64 อยู่ท่ี 11,300 ล้านบาท คิดเป็น 57% ของเป้าทั้งปี 64 ขณะที่ช่วงที่เหลือของปี 64 บริษัท ยังคงแผนเปิดโครงการตามเดิม ซึ่งเราคาดว่าจะช่วยหนุนยอด Presales ท้ังปี 64 ให้ถึงเป้าท่ีต้ังไว้

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 3.28 บาท

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการใน 2Q64 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ หลังกำลังซื้อโครงการแนวราบระดับบนยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เราคาดว่าผลประกอบการใน 2H64 จะยังดีต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการปิดแคมป์แรงงานก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทมีอยู่เป็นโครงการพร้อมโอน และไม่มี โครงการที่จะแล้วเสร็จใหม่ในปีน้ี รวมทั้งโครงการแนวราบ ปกติจะมีสต๊อกรองรับการขาย ไว้ 2-3 เดือน ทำให้เราคาดว่าประเด็นดังกล่าวจะกระทบในวงจำกัด ทำให้เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 3.28 บาท

BUY

12M TP: Bt3.28

Closing price: Bt3.06

Upside/downside: +7.2%

- Advertisement -