บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แนวโน้มยังคงดี แม้เศรษฐกิจผันผวน

  • แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64 เป็นบวก QoQ และ YoY จากรายได้ ดอกเบี้ยที่เติบโตต่อเนื่องและการตั้งสำรองที่ทรงตัว
  • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของภาครัฐฯ ส่งผลกระทบต่อประมาณการ ผลประกอบการค่อนข้างจำกัด
  • กำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 8,894 ล้านบาท ลดลง 16.3%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 308.9%YoY
  • NPL Ratio ในช่วง 2Q64 อยู่ที่ 3.95% ทรงตัวจากสิ้นปี 63 ขณะที่ Coverage Ratio อยู่ที่ 154.1% เพิ่มขึ้นจาก 149.2% ณ สิ้นปี 63
  • คงราคาเป้าหมายที่ 177.00 บาท แนะนำ “ซื้อ” Upside ที่ 26.4%

แนวโน้มผลประกอบการ 3Q64

เราคาดแนวโน้มสeหรับผลประกอบการในช่วง 3Q64 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น QoQ และ YoY จาก (1) แนวโน้มของรายได้ดอกเบี้ยที่เติบโตได้ดีกว่าคาดจากปัจจัยการเติบโตของเงินให้ สินเชื่อปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2%YTD และ NIM ที่ฟื้นตัวมาอยู่ที่ 3.22% จาก 3.16% ใน 1Q64 และ (2) การตั้งสำรองคาดว่าจะทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับ 1H64 ในขณะท่ีรายได้ค่าธรรมเนียมจะชะลอตัวหลังจากกิจกรรมในสาขาที่ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

มาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีผลกระทบจำกัด

จากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ธปท. ในวันที่ 15 ก.ค. 64 เราคาดผลกระทบค่อนข้างจำกัด เนื่องจากระยะเวลาการพักชำระหน้ีค่อนข้างสั้น และการช่วยเหลืออยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัดซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาด แตกต่างจากการช่วยเหลือในปี 63 ที่เป็นการช่วยเหลือในวงกว้างทำให้ลูกหน้ีที่เข้าร่วมในมาตรการดังกล่าวจะไม่เท่ากับในปี 63 ที่ราว 39% ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร

กำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 8,894 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ ธนาคารรายงานกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 8,894 ล้านบาท ลดลง 16.3%QoQ แต่ เพิ่มขึ้น 308.9%YoY ตามที่เราคาด การปรับตัวลดลง QoQ มาจาก (1) การตั้งสำรอง เพิ่มขึ้น 24.9%QoQ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ (2) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 6.36%QoQ เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมและกำไรจากการ Mark to Market สินทรัพย์ที่ลดลง ขณะท่ี YoY ปรับตัวเพิ่งขึ้นมาจากการตั้งสำรองที่ ลดลง 46.5%YoY รวมกำไรสุทธิ 1H64 อยู่ที่ 19,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.4%YoY คิดเป็น 54.1% ของประมาณการท้ังปี 64 ของเรา

แนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมายที่ 177.00 บาท

เรายังคงราคาเป้าหมายอยู่ที่ 177.00 บาทต่อหุ้น อ้างอิงค่า PBV ที่ระดับ 0.9 เท่า จากราคาที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ Upside อยู่ที่ 68.6% ซึ่งเป็นระดับที่น่าเข้าสะสม แนะนำ “ซื้อ”

 

- Advertisement -