บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) แนวโน้มรายได้ 3Q64 อ่อนตัว

  • คาดผลประกอบการ 3Q64 ลดลง QoQ จากรายได้ที่ลดลง แต่ฟื้นตัว YoY จากฐานท่ีต่ำในปี 63
  • ปัจจุบัน NPL Ratio ปรับตัวขึ้นมาอยู่ท่ี 2.89% จากส้ินปี 63 ท่ี 2.75%
  • เงินให้สินเช่ือหดตัวลงมา 2.5%YTD โดยปัจจุบันมีลูกหนี้ท่ีอยู่ในมาตรการช่วยเหลืออยู่ที่ราว 14% ของสินเช่ือทั้งหมด
  • ด้านกำไรสุทธิ 2Q64 ลดลงทั้ง QoQ และ YoY แต่ดีกว่าที่คาด
  • แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายท่ี 1.54 บาท Upside ท่ี 55.6%

คาดแนวโน้ม 3Q64 รายได้ยังคงหดตัว

เราคาดผลประกอบการใน 3Q64 มีแนวโน้มการหดตัวต่อเนื่อง QoQ จาก

(1)  รายได้ดอกเบี้ยท่ีลดลงจากพอร์ตสินเชื่อท่ีทยอยลดลงหลังธนาคารยังคงพิจารณาการให้สินเช่ืออย่างระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง

(2)  รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของภาครัฐกดดันรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายกองทุน และแบงก์แอสชัวรันส์

แต่ผลประกอบการยังฟื้นตัว YoY จากฐานท่ีต่ำในช่วง 3Q63 จากการต้ังสำรองอย่างเข้มข้นในช่วงปลายปี 63 อย่างไรก็ดีในด้านของการบริหารค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มดีขึ้น และดีกว่าท่ีเราคาดเอาไว้เป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการในช่วง 2H64

ผลประกอบการ 2Q64 ลดลง QoQ และ YoY

ก่อนหน้าน้ีธนาคารรายงานกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,082 ล้านบาท ลดลง 8.9%QoQ และลดลง 18.1%YoY ดีกว่าที่เราคาด 21.7% ปัจจัยลบมาจาก

(1) รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 21.5%QoQ และลดลง 11.5%YoY จากผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวร์บางส่วน และกำไรจากการ Mark to Market สินทรัพย์ที่ลดลงทำให้การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง

(2) การตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้น 0.2%QoQ และ 10.4%YoY

โดยผลประกอบการ 1H64 อยู่ที่ 5,316 ล้านบาท ลดลง 26.8%YoY คิดเป็น 49.8% ของประมาณการปี 64 ที่เราคาดว่าธนาคารจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,671 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 5.5%YoY

คงแนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมายที่ 1.54 บาท

เรายังคงราคาเป้าหมายของ TTB ไว้ที่ 1.54 บาท Upside ที่ 55.6% แม้ว่ารายได้ในช่วง 2H64 มีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัวต่อเนื่อง แต่จากค่าใช้จ่ายท่ีลดลงจาก Synergy ของการควบรวมกับ TBANK รวมไปถึงการตั้งสำรองที่ลดระดับลงจากปี 63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้จากราคาที่ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ Upside อยู่ในระดับสูง เราจึงยังคงแนะนำ “ซื้อ”

- Advertisement -