บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แนวโน้ม 3Q64 ชะลอตัว QoQ

  • เราคาดว่าแนวโน้มกำไรสุทธิ 3Q64 จะชะลอตัว QoQ จากรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่ชะลอตัวแต่ฟื้นตัว YoY จากฐานที่ต่ำ
  • รายงานกำไรสุทธิ 2Q64 ตามที่เราคาด โดยกำไรสุทธิ 1H64 คิดเป็น 54.1% ของประมาณการปี 64
  • 2H64 ธนาคารจะเข้าปรับโครงสร้างหนี้บางส่วน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ลดความเสี่ยงในอนาคต
  • เรายังเชื่อว่ากำไรสุทธปี 64 จะเติบโต 28%YoY
  • แนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมายเป็น 134 บาท Upside 40.7%

แนวโน้ม 3Q64 คาดชะลอตัว QoQ

เราคาดของผลประกอบการ 3Q64 มีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัว QoQ จาก

  1. รายได้ดอกเบี้ยที่ชะลอตัวจาก NIM ที่จะปรับตัวลดลงจะการให้ความช่วยเหลือ และปรับโครงสร้างสินเชื่อของลูกหนี้ รวมไปถึงเงินให้สินเชื่อที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัว
  2. รายได้ค่าธรรมเนียมที่มีทิศทางชะลอตัวจากปัจจัยของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางการเงินลดลง

ขณะที่ผลประกอบการ 3Q64 ยังเติบโต YoY จากการตั้งสำรองที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 3Q63

การเข้าช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารจะเริ่มใช้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ราว 20% ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ซึ่งช่วยปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละราย ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยทำให้ธนาคารสามารถบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้แนวโน้มของการตั้งสำรองของธนาคารลดลง

กำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 8,815 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ธนาคารรายงานผลประกอบการมีกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 8,815 ล้านบาท ลดลง 12.6%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 5.4%YoY ตามคาด ปัจจัยกดดัน QoQ มาจากรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยที่ลดลง 9.6%QoQ เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง 6.0%QoQ โดยหลักมาจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและกำไรจากการ Mark to Market ของสินทรัพย์ที่ลดลงในขณะที่ปัจจัยบวก YoY มาจาก

  1. รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเพิ่มขึ้น 27.7%YoY
  2. ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานที่ลดลง 4.7%YoY

โดยกำไรสุทธิ 1H64 คิดเป็น 54.1% ของประมาณการปี 64 ของเรา

คงราคาเป้าหมายเป็น 134 บาท และแนะนำ “ซื้อ”

เราคงราคาเป้าหมายที่ 134 บาทต่อหุ้น หลังจากในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้ Upside อยู่ในระดับสูงท่ี 40.7% รวมไปถึงธนาคายังคงมีฐานะทางการเงินที่แกร่งแข็ง แนะนำ “ซื้อ”

12M TP: Bt134.00

Closing price: Bt95.25

Upside/downside +40.7%

- Advertisement -