บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) คาดกำไรรุทธิ 2Q64 ลดลง QoQ แต่กำไรปกติยังแข็งแกร่ง

  • คาดกำไรรุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 1.59 พันล้านบาท ลดลง 30%QoQ
  • รับรู้กำไร Stock ลดลง QoQ แต่กำไรปกติแข็งแกร่ง
  • ค่าการกลั่นและกำลังผลิตฟื้น หนุนผลประกอบการ
  • แนวโน้มกำไร 2H64 ยังมีความไม่แน่นอน แต่อัตรากลั่นเพิ่ม + ธุรกิจผลิตไฟฟ้าแข็งแกร่งต่อเนื่อง
  • แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 29 บาท

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 ลดลง QoQ จาก Stock gain ที่ลดลง

เราคาดว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 1,590 ล้านบาท พลิกจากผลขาดทุน 1.9 พันล้านบาท ใน 2Q63 ดีกว่าที่เราประเมินไว้เบื้องต้นก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตามเราคาดว่ากำไรสุทธิ 2Q64 ยังลดลง 30.4%QoQ ส่วนหนึ่งเป็นมาจากการรับรู้ Stock Gain ที่ลดลง โดยเราคาดว่าบริษัทจะมี Stock Gain อยู่ท่ี 1.2 พันล้านบาท ลดลงจาก 2.45 พันล้านบาท ใน 1Q64 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจตลาด ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีหนุนกำไรปกติ 2Q64

แต่กำไรปกติ 2Q64 ฟื้นตัว

กำไรจากการดำเนินงานปกติ 2Q64 ยังฟื้นตัว จาก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจตลาด โดย (1) ธุรกิจโรงกลั่นบริษัทมีกำลังกลั่นที่สูงถึง 107,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้น จาก 65,000 ล้านบาทต่อวัน เนื่องจากในช่วง 1Q64 บริษัทมีแผนหยุดซ่อมหน่วยกลั่นเป็นเวลา 39 วัน ขณะท่ีค่าการกลั่น (Market GRM) อยู่ท่ี 4.2 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 3.9 เหรียญ และ 3.2 เหรียญ ในช่วง 2Q63 และ 1Q64 (2) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (BCPG) มีรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาว และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น (เบื้องต้นเราคาดว่า BCPG จะมีกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ท่ี 400 ล้านบาท) และ (3) ธุรกิจตลาด มียอดขายท่ีลดลง 5%QoQ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์ แต่ได้ชดเชยจากค่าการตลาดที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.86 บาทต่อลิตร ขณะที่ธุรกิจ E&P มีกำไรจากการดำเนินงานทรงตัว QoQ แต่มีกำไรพิเศษจากการกลับรายการ Impairment เข้ามาชดเชย และลดผลกระทบจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจ Bio-Base (BBGI) ที่ลดลง ตามราคาขายและยอดขายท่ีลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการ 2Q64

แนวโน้มผลประกอบการ 2H64 ยังมีความไม่แน่นอน

เราประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการล็อกดาวน์ จะเป็นปัจจัยลบต่อธุรกิจการกลั่น ธุรกิจ Bio- Base และธุรกิจตลาด โดยเฉพาะมาตรการ WFH และการเดินทางท่ีลดลงเพิ่อลดการแพร่ระบาด จะทำให้ยอดขายน้ำมัน และรายได้จากธุรกิจตลาด และธุรกิจ Bio-Base (BBGI) ลดลง โดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ควบคุมสีแดง คิดเป็น 17% ของสถานีบริการรวม อย่าไรก็ตามรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า (BCPG) จากการรับรู้กำลังผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในญี่ปุ่น 3 โครงการ (เร่ิม 4Q64) รวม 65 เมกะวัตต์ ขณะที่แผนของธุรกิจตลาด บริษัทยังคงเป้าหมายขยายสถานีบริการอีก 100 แห่ง ภายในปี 2564 รวมทั้งกำลังกลั่นในช่วง 2H64 ที่คาดว่าจะไม่น้อย กว่า 115,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มข้ึนจาก 86,000 บาร์เรลต่อวัน ในช่วง 6M64 เป็นปัจจัยลดทอดผลกระทบจากปัจจัยลบข้างต้น

แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายปี 65 ที่ 29 บาท

เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” จาก Valuation ที่ laggard ของ BCP โดยราคาหุ้นปรับลดลงกว่า 8% ใน รอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ upside ยังมีมากถึง 23% โดยเราประเมินราคาเป้าหมายของ BCP ไว้ ท่ี 29 บาท (Sum-of-the-part) โดยเราคาดหมายเงินปันผลในปี 2564 ไว้ที่ 0.9 บาท ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.8%

- Advertisement -