บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) รับปัจจัยหนุนจากส่งออก

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 21.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317%YoY การส่งออกช่วยลดแรงกดดันจาก COVID
  • ปัจจุบันบริษัทคงเดินหน้าเตรียมแผนลุยธุรกิจใหม่ (วัสดุทางการแพทย์) ต่อเนื่องตามแผน คาดรับรู้รายได้เริ่มต้น 4Q64
  • ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 64 มาอยู่ที่ 153 ล้านบาท สะท้อนรายได้จากธุรกิจใหม่
  • แนวโน้ม 2H64 เติบโตต่อเนื่อง โดยกำไรสุทธิ 1H64F คิดเป็น 42% ของกำไรสุทธิปี 2564 หลังปรับประมาณการ
  • ให้ราคาเป้าหมายปี 65 อยู่ที่ 7.3 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เป็นบวก YoY

เราคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 21.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317%YoY ส่วนหน่ึง เป็นผลมาจาก (1) ยอดขายในธุรกิจ Auto Part ที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดมากนัก (2) สัดส่วนของยอดขายธุรกิจ Auto Part ที่มากขึ้นหนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น (3) ศักยภาพการควบคุมต้นทุนของบริษัทที่ดี และ (4) ธุรกิจในจีนมีความคืบหน้าของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามแผน ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานขาดทุนลดลง อย่างไรก็ตามผลประกอบการ 2Q64 ปรับลดลง QoQ เป็นผลมาจาก Seasonal effect ตามวัฎจักรธุรกิจปกติ

ธุรกิจวัสดุการแพทย์ยังเดินหน้าตามแผน

ในส่วนของธุรกิจวัสดุทางการแพทย์นั้น บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผนโดยปัจจุบันได้เริ่มที่จะทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในช่วง 4Q64 ลักษณะของการนำเข้าผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย และเริ่มต้นดำเนินการผลิตในช่วงปลาย 1Q64 ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้กับการเติบโตของผลประกอบการในปี 65 รวมทั้งยังมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่สูงกว่าธุรกิจเดิมท่ี 25%

ปรับกำไรสุทธิปี 64 และ 65 เพิ่ม เพื่อสะท้อนรายได้จากธุรกิจใหม่

เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 64 และ 65 มาอยู่ที่ 152.9 ล้านบาท (เพิ่มข้ึน 33%YoY) และ 176.1 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 15%YoY) ตามลำดับ โดยประมาณการผลประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นในปี 2564 ถึง 2565 เพิ่มขึ้น 1.8% และ 7.0% จากประมาณการเดิม เป็นการสะท้อนรายได้จากธุรกิจใหม่ที่จะรับรู้รายได้ตั้งแต่ 4Q64 ทั้งน้ีผลประกอบการ 2H64 ยังคงเป็นบวกจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวเด่น หนุนยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์น้ำมันเครื่องและ Auto Part โตตามแผนของบริษัท โดยในเดือน พ.ค. 64 ส่งออก รถยนต์เพิ่มขึ้น 50.3%MoM และเพิ่มขึ้น 165.9%YoY มาจากประเทศคู่ค้าเริ่มมียอดขายรถยนต์ท่ีดีขึ้นเช่น ออสเตรเลีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย

ราคาเป้าหมายปี 65 อยู่ที่ 7.3 บาท คงคำแนะนำ “ซื้อ”

เราปรับไปใช้ราคาเป้าหมายของ PJW ปี 65 ท่ี 7.3 บาทต่อหุ้น อ้างอิง PER ที่ 23.8x (AveragePE10Year) โดยราคาเป้าหมายดังกล่าวได้รวมมูลค่าของธุรกิจวัสดุการแพทย์ที่จะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 65 เข้ามาเพิ่ม รวมไปถึงปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของธุรกิจที่จีนในปี 65 ท่ีคาดจะพลิกกลับมามีกำไร คงแนะนำ “ซื้อ” โดยราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 43%

- Advertisement -