บล.เอเชียเวลท์:

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (ORI) คาดกำไรสุทธิ 2Q64 แข็งแกร่ง และ 2H64 ยังดีต่อเนื่อง

  • คาดกําไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ จากการโอนทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบ รวมทั้งการขายเงินลงทุนใน JVs
  • Presales 2Q64 อยู่ที่ 8,000 ล้านบาท ดีต่อเนื่อง QoQ ท่ามกลางการระบาดของ COVID-19
  • กําไรสุทธิ 6M64F คิดเป็น 53% ของกําไรสุทธิปี 64 ที่เราคาด ขณะที่แนวโน้ม 2H64 ดีต่อเนื่อง เพิ่มน้ําหนักต่อการปรับเพิ่มประมาณการ
  • แนวโน้ม 2H64 ดีต่อเนื่อง จากแผนการโอนโครงการท่ีแล้วเสร็จใหม่ อาทิ Park Origin พญาไท
  • คาดเงินปันผลระหว่างกาลอยยู่ที่ 0.30 บาทต่อหุ้น (Div.Yld.3.6%)
  • แนะนํา “ซื้อ” ราคาเป้าหมายท่ี 9.80 บาท

คาดกําไร 2Q64 ยังโต YoY และ QoQ

เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 ที่ 847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20%YoY และ 3%QoQ มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 6%YoY เป็น 3,395 ล้านบาท หลังมีการโอนโครงการต่อเนื่อง อาทิ KnightsBridge Space พระราม 9 The Origin รามอินทรา 83 รวมไปถึง Park 24 ควบคู่ไปกับการโอนโครงการแนวราบ ซึ่งเราคาดว่า ใน 2Q64 มีการโอนแนวราบ 900 ล้านบาท นับว่าเป็นยอดการโอนโครงการแนวราบที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับบริษัทมีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนใน JVs 2 โครงการราว 175 ล้านบาท ด้านส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นของการโอนอสังหาฯ คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยเหลือ 35.2% เทียบกับ 35.4% ใน 2Q63 เนื่องจากใน 2Q64 มีสัดส่วนการโอนโครงการแนวราบที่สูง ซึ่งปกติโครงการแนวราบจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าคอนโด ทั้งนี้ส่งผลให้เราคาดว่ากำไร 1 H64 จะอยู่ท่ี 1,672 ล้านบาท คิดเป็น 53% ของประมาณการทั้งปี 64 เพิ่มน้ำหนักต่อการปรับประมาณการผล ประกอบการ

ยอด Presales 2Q64 ยังมีโมเมนตัมดีต่อเนื่อง

บริษัทมียอด Presales 2Q64 ที่ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%QoQ นับเป็นโมเมนตัมยอดขายที่ดีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นหนุนจาก 3 โครงการที่เปิดตัวใหม่ มูลค่ากว่า 4,200 ล้านบาท ควบคู่ไปกับการขายสต๊อกโครงการที่มีอยู่ อาทิ Park 24 เฟส 2 ทั้งน้ีส่งผลให้ยอด Presales ในช่วง 1H64 อยู่ท่ี 15,677 ล้านบาท คิดเป็น 54% ของเป้าทั้งปี 64 ขณะที่ช่วง 3Q64 เราประเมินว่ายอด Presales อาจชะลอตัวลงเล็กน้อยจากผลกระทบจากการล็อคดาวน์ แต่คาดว่าหากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายจะเกิด Pent Up Demand ในช่วง ปลาย 3Q64-4Q64 ซึ่งจะช่วยให้ยอด Presales ถึงเป้าที่ต้ังไว้

คาดผลประกอบการ 2H64 ยังสดใส

เราคาดว่าบริษัทจะยังมีแนวโน้มผลประกอบการในช่วง 2H64 ที่ดีต่อเนื่อง หนุนจากโครงการ คอนโดมิเนียมที่จะแล้วเสร็จใหม่ 4 โครงการ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีโครงการ Park Origin พญาไท ซึ่งเป็นโครงการมูลค่าสูงกว่า 4,600 ล้านบาท ที่มี Take Up Rate ไปแล้วกว่า 60% ทั้งนี้ในส่วนของประเด็นที่ภาครัฐฯมีการปิดแคมป์ก่อสร้างเป็นเวลา 1 เดือน เราคาดว่าจะกระทบในวงจำกัดต่อบริษัท เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่ท่ีจะมีการโอนในช่วง 2H64 มีความคืบหน้าในการก่อสร้างที่เร็วกว่ากำหนด โดยเฉพาะ Park Origin พญาไท ที่ ณ ปัจจุบันความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วกว่า 90% เหลือเพียงการเก็บงานบางส่วน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ทันในช่วงเดือน ก.ย. ประกอบกับการขายสต๊อกโครงการ Read to Move จะช่วยหนุนผลประกอบการใน 2H64 ให้ดีต่อเนื่องได้

แนะนํา “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายท่ี 9.80 บาท

เรามีมุมมองเป็นบวกต่อผลประกอบการใน 2Q64 ที่คาดว่าจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ และคาดว่าจะดีต่อเนื่องไปยัง 2H64 ซึ่งหนุนจาก Backlog ที่จะรับรู้ นอกจากนี้เราคาดว่าในอนาคตบริษัทจะยังมีการเติบโตในธุรกิจรอง หลังช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือธุรกิจที่หนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต อาทิ ธุรกิจ AMC, ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ, ธุรกิจ Logistic รวมไปถึง ธุรกิจพลังงานทางเลือก ซึ่งทั้งหมดนี้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนขึ้นในช่วง 2H64 ขณะที่แผนการนำ BRI (บริทาเนีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้ายื่น Filling ในช่วง 3Q64 เราคาดว่าจะสร้างโมเมนตัมบวกต่อราคาหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ทำให้เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” และเลือก ORI เป็น Top Picks กลุ่มอสังหาฯ จากความสามารถในการปรับตัวและแผนการเติบโตในอนาคตจากทั้งธุรกิจหลักและรอง โดยให้ราคาเหมาะสมที่ 9.80 บาท

- Advertisement -