บล.เอเชียเวลท์:

บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เติบโตแข็งแกร่ง ทำ New High

  • คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เป็น New high
  • รายได้เติบโตทั้ง YoY และ QoQ หนุนจากบริการเกี่ยวกับ COVID-19
  • อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ท่ี 31.5% สูงกว่า 2Q63 และ 1Q64
  • ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่ม 16% เพื่อสะท้อนแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด
  • โมเมนตัมเชิงบวกถึง 3Q64 หนุนจาก COVID-19 และปัจจัยฤดูกาล
  • แนะนำ “เก็งกำไร” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 4.40 บาท

คาดกำไรสุทธิ 2Q64 เพิ่มขึ้น 123%YoY และ 37%QoQ

เราประเมินกำไรสุทธิ 2Q64 อยู่ที่ 345 ล้านบาท เติบโต 123%YoY และ 37%QoQ ทำสถิติ New High และคาดรายได้รวมอยู่ที่ 1,768 ล้านบาท เติบโต 54%YoY และ 25%QoQ เป็นผลมาจากรายได้จากบริการเกี่ยวกับ COVID-19 เติบโตจากจำนวนผู้ติดเชื้อท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งการตรวจคัดกรอง COVID-19 การรักษาผู้ป่วย COVID-19 และ Hospitel โดยอัตราการครองเตียงทั้งในโรงพยาบาลและ Hospitel ค่อนข้างเต็ม ส่งผลให้รายได้ผู้ป่วยเงินสดและรายได้สปสช.เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ขณะที่รายได้โครงการประกันสังคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น YoY แต่ทรงตัว QoQ จากจำนวนเคสที่ลดลงเล็กน้อย ด้านรายได้จากการบริหาร โรงพยาบาลภาครัฐ (ศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านและโรงพยาบาลเมืองพัทยา) คาดอยู่ที่ 69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1Q64 ที่ 57 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาส อัตรากำไรขั้นต้นคาดอยู่ท่ี 31.5% สูงกว่า 2Q63 และ 1Q64 ที่ 29% และ 29.7% ตามลำดับ

ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่ม 16% จากเดิม

เราปรับกำไรสุทธิปี 2564 เพิ่ม 16% เป็น 1,347 ล้านบาท (เดิม 1,166 ล้านบาท) เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด จากรายได้เก่ียวกับบริการ COVID-19 ท้ังการตรวจคัดกรอง COVID-19 การรักษาผู้ป่วย COVID-19 และ Hospitel เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเดือนก.ค. รวมถึงในช่วง 4Q64 บริษัทจะรับรู้รายได้จากศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการ

แนะนำ “เก็งกำไร” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 4.40 บาท

ธุรกิจยังมีโมเมนตัมเชิงบวกต่อเนื่อง หนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงช่วง High Season ของธุรกิจในช่วง 3Q64 คาดผลการดำเนินงานทำสถิติ New High ต่อเนื่องจาก 2Q64 ส่งผลให้เราประเมินกำไรสุทธิปี 2564 เติบโต 54%YoY แต่จะอ่อนตัวลง 6%YoY ในปี 2565 จากฐานกำไรท่ีสูงในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยบวกแล้ว ทำให้ Upside จำกัด แนะนำ “เก็งกำไร” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ 4.40 บาท (เดิม 3.90 บาท) อิงวิธี DCF (WACC อยู่ท่ี 7% และ Terminal growth rate อยู่ที่ 3%)

- Advertisement -