บล.ไอร่า:

BANPU

ระดับราคาได้พักฐานราคาเพื่อลดภาวะ Overbought ในระยะสั้นๆลง และได้พักฐานราคาจน Volume แห้งแล้ว ทำให้พร้อมจะไต่ระดับสูงขึ้นตามสัญญาณซื้อที่ได้ Break 13.30 บาท ขึ้นมาได้ และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ที่บริเวณ 16.90 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นทั้งรอบเล็กและรอบใหญ่

แนวรับ 13.50 13.30 // แนวต้าน 13.90 14.50 // Stop Loss 12.80 บาท

WHA

3.44 บาท เป็นแนวต้านสาคัญของ Double Top ที่มีความแข็งแกร่ง และพร้อมจะ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ พร้อมจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อระลอกนี่ที่ 3.88 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ 3.44 บาท เล่นรอบใหญ่

แนวรับ 3.38 3.36 // แนวต้าน 3.66 3.72 // Stop Loss 3.30 บาท

BEM

ระดับราคาเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นตามสัญญาณซื้อขนาดใหญ่ ท่ีสามารถ Break Double Top ที่ 8.80 บาท และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ระยะกลางที่ 10.10 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ 9.00 8.80 // แนวต้าน 9.50 9.80 // Stop Loss 8.60 บาท

KCE

76.00 บาทเป็นแนวรับสำคัญของระยะกลาง ท่ีหากรองรับไม่ได้จะเป็นสัญญาณขนาดใหญ่ทันที เพราะจะมีแนวรับเป้าหมาย หรือ Target ในการลงของสัญญาณขายท่ี 67.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Sell หากหลุด 76.00 บาท ลงไป

แนวรับ 72.00 67.00 // แนวต้าน 78.00 79.00 // Stop Loss —

SET

ดัชนีฯกำลังทดสอบแนวต้านท่ี 1646 จุด ซึ่งมีความแข็งแกร่ง และมีนัยสำคัญพอควร เพราะชนมาหลายครั้ง แต่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เงินบาทได้มีสัญญาณการแข็งค่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคงจะทำให้ดัชนีฯ สามารถ Break เป็นสัญณาณซื้อ และจะมี Target ท่ี 1689 จุด

กลยุทธ์ Selective Buy

แนวรับ 1637 1629 // แนวต้าน 1658 1680

- Advertisement -