ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/64 และแผนการดำเนินธุรกิจ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day ผ่านระบบ Video Conference โดยระบุว่า แผนการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/64 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ ทั้งการประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยพืชผล การประกันภัยปศุสัตว์ และรถไฟฟ้า EV เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ผู้บริโภค รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร เครื่องมือ ระบบและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อให้บริการคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มั่นใจว่า ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมาย ณ บมจ.ที คิว อาร์  สำนักงานใหญ่

********************************

- Advertisement -