บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัทในกลุ่ม PTG ผู้จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที นำโดย สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด เป็นตัวแทนมอบน้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อใช้ไว้สำหรับเติมตะเกียงที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ขนาดขวด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง โดยมี พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง และ ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จํากัด และบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มมีสุข เพื่อไว้สำหรับประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ให้กับโรงครัววัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกายารามราชวรวิหาร เป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมทั้งหมดที่ แอตลาส เอ็นเนอยี และ พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กลุ่มบริษัทพีทีจี อยากเห็นคนไทยทุกคน อยู่ดี มีสุข ไปพร้อมกัน

**********

- Advertisement -