ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI  พร้อมด้วย อภิศักดิ์  ว่องวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ น้ำผึ้ง เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  ร่วมนำเสนอข้อมูลของ FTI ให้กับผู้แนะนำการลงทุน พร้อมถ่ายทอดไปยังสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายที่หุ้นละ 2.50 บาท และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้

*******

- Advertisement -