บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของประเทศไทย ยกทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ นำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) งวดประจำไตรมาส 1/65 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย ปวริศ เกษชุมพล GM of Thunder FinFin ทรงธรรม บุญยะทรัพย์ Head of Business Expansion ถกล นิยมไทย Head of IT Business และ มนตรี วิริยะคุณากร E-Commerce Commercial Manager

โดยบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/65 มีกำไรสุทธิ 783.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5% และมีรายได้ 14,682.3 ล้านบาท เติบโต 22.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเติบโตจากสินค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สะท้อนอุปสงค์ของผู้บริโภคต่อสินค้าไอทีเพิ่มสูงขึ้น และมุ่งเน้นการขยายไปยังสินค้าที่เป็นเทรนด์ของเทคโนโลยี ขณะที่มีสาขาภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 1,031 สาขา

********

- Advertisement -