บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดย ดร.พรลภัส ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย รัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ เจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ร่วมลงนามสัญญาจ้างออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างโครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมัน ในพื้นที่ทับซ้อน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ช่วงพญาไท – บางซื่อ – หมู่บ้านกลางกรุง  มูลค่ารวม 172.48 ล้านบาท ส่งผลให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,147.28 ล้านบาท สนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 20-25%

************

- Advertisement -