นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล จำกัด (“UAC”) ให้การต้อนรับนักลงทุนจากโครงการอบรมนักลงทุนสถาบัน CSI ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังแผนการขยายธุรกิจ พร้อมเดินหน้านโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ แหล่งผลิตปิโตรเลียม L10/43 และ L11/43 ควบคู่กับการขยาย EV charging station เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ความอย่างยั่งยืน และเพิ่มโอกาสการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

- Advertisement -