บล. ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย):

  • Downgrade Banks Sector เพราะอะไร? ส่วนไหนน่ากังวล?
  • เราปรับลดคำแนะนำกลุ่มธนาคารเป็น Neutral เพราะคาดว่า PPOP จะเติบโตชะลอตัวในปี 2024-26, ธปท. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย, สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคมีอัตราส่วน NPL สูงขึ้นและความวุ่นวายทางการเมือง
  • เราเชื่อว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารจะเติบโตลดลงเหลือ 0.2-3.5% ในปี2024-26 เมื่อเทียบกับ 12.6-18.1% ในปี2022-23 เพราะเราคาดว่าต้นทุนดอกเบี้ยจะสูงขึ้น
  • เราพบว่าอัตราส่วน NPL ของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพุ่งสูงถึง 102bp yoy และ 33bp yoy ตามลำดับ และเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 40-50bp yoy ในปี2024 ทั้งนี้กลุ่มธนาคารมีอัตราการเกิด NPL ใหม่ใน 1Q24 สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายไตรมาสใน 2Q20-4Q23
  • เรายังแนะนำ “ซื้อ” BBL และ KBANK ซึ่งเป็นหุ้น Top pick ของเรา เนื่องจากธนาคารทั้งสองแห่งมีสัดส่วนสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคน้อยกว่าและยังมีงบดุลแข็งแกร่ง
  • ขณะที่ปรับลดคำแนะนำของ KTB, SCB และ TTB จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” เพราะกังวลกับคุณภาพสินทรัพย์ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค

 

- Advertisement -