สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 20 เม.ย. 64 14:15 น.

No. Symbol AVG Vol5 * Trade Vol %CMPR ** Last %Chg
1. BFIT 9,804,440 50,136,800 511.37 46.50 8.14
2. AMANAH 14,486,241 70,746,300 488.37 6.60 5.60
3. CGH 18,457,880 83,203,500 450.77 1.15 12.75
4. JR 1,461,540 6,149,200 420.73 8.40 1.82
5. GULF 18,106,200 66,025,000 364.65 34.25 6.20

หมายเหตุ ข้อมูลจาก efin StockPickUp F6

* AVG Vol5 คือ (Average Volume 5) ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย 5 วันที่ผ่านมา
** %CMPR คือ % Compare เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อบอกค่าความผิดปกติของหุ้นเชิงปริมาณมีที่มาจาก Trade
Volume หารด้วย Average Volume 5 วัน คูณด้วย 100
*** หากท่านต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ กด F6 ใน efin StockPickUp

 

ที่มา: สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

- Advertisement -