บล.โนมูระ พัฒนสิน :
VIBHA (NOT RATED, TP2.1) มีมุมมอง “บวก” ต่อข้อมูลจากการประชุมนักวิเคราะห์ฯ

เรามีมุมมอง “บวก” ต่อข้อมูลจากการเข้าประชุมนักวิเคราะห์ร่วมกับผู้บริหาร รพ.วิภาวดี เนื่องจากมองว่าเป็น รพ.ที่ได้ประโยชน์การให้บริการเกี่ยวกับ COVID ช่วยหนุนผลการดำเนินงานปี 21F มีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 20 ประกอบกับ รพ.วิภาวดี และ รพ.เครือข่าย เข้าร่วมเป็น รพ.ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่า ทำให้คาดว่าใน 2H21F จะมีรายได้ให้บริการฉีดวัคซีนเข้ามาเป็นอีกตัวช่วยสำคัญ

ทั้งนี้เรายังไม่ได้กลับมาศึกษาปัจจัยพื้นฐานของ VIBHA (Not rated) หากพิจารณาจากราคาหุ้น VIBHA นับจากต้นปี (ytd) ปรับขึ้น +48% Outperform กลุ่ม Health ที่ปรับขึ้น +14% และ SET ที่ปรับขึ้น +12%

เรามองว่าการปรับตัวของราคาหุ้น VIBHA ที่ดีกว่ากลุ่ม Health มีสาเหตุ 1) เป็น รพ.ที่ได้ประโยชน์จากรายได้เสริมบริการเกี่ยวกับ COIVD ชดเชยรายได้จากการใช้บริการของลูกค้าทั่วไป ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เห็นผลกระทบของ COVID และ 2) คาดหวังผลบวกจากการให้บริการวัคซีนทางเลือกของ รพ.เอกชน ซึ่ง รพ.วิภาวดี เป็น รพ.แรกที่เปิดตัวให้จองวัคซีนทางเลือกช่วงปลายเดือน ธ.ค.20

- Advertisement -