ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.21 ทำได้ดี SAT ยังเด่นสุดในกลุ่ม
News Flash
ยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.21 ทำได้ดี +150% YoY, +34% MoM ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.21 ที่ 1.4 แสนคัน +150% YoY, +34% MoM โดยเพิ่มขึ้นมาก YoY จากฐานต่ำปีก่อน และเพิ่มขึ้น MoM จากปัจจัยฤดูกาลที่เดือน เม.ย.มีวันหยุดเยอะ แต่หากเทียบกับเดือน พ.ค.19 ยอดผลิตรถยนต์ยังลดลง -23%

ทั้งนี้ เป็นผลจากยอดส่งออกรถยนต์ที่เติบโตสูง +166% YoY, +50% MoM เพราะประเทศคู่ค้ามียอดขายรถยนต์ที่ดีขึ้น ได้แก่ ออสเตรเลีย, เวียดนาม, ญี่ปุ่น และ อินโดนีเซีย เป็นต้น ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ +38% YoY, -4% MoM จากผลกระทบของการระบาด COVID-19 ระลอก 3 สำหรับยอดผลิตรถยนต์รวม 5M21 อยู่ที่ 7.1 แสนคัน +33% YoY
(ที่มา: ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.)

Implication
มองเป็นบวกจากข่าวดังกล่าว จากยอดผลิตรถยนต์เดือน พ.ค.21 ที่กลับมาฟื้นตัวได้ดี โดยยอดผลิตรถยนต์รวม 5M21 คิดเป็น 42% จากที่เราประเมินไว้ทั้งปี 2021E ที่ 1.7 ล้านคัน +20% YoY ขณะที่เราประเมินว่ายอดผลิตรถยนต์ในช่วงที่เหลือของปียังคงมีทิศทางดี จากความต้องการรถยนต์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดส่งออกรถยนต์ยังคงเติบโตได้โดดเด่น ส่วนยอดขายรถยนต์ในประเทศจะดีขึ้น จากการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้กำลังซื้อกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น

กลุ่ม Automotive ให้น้ำหนักการลงทุนเป็น “Neutral” หุ้น top pick ได้แก่ SAT (ซื้อ/เป้า 26.00 บาท) เรายังให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่ม Automotive เป็น “Neutral” จากยอดผลิตรถยนต์ 5M21E ที่ยัง in line กับที่เราคาดไว้ แต่มีโอกาส upgrade ขึ้นหากยอดผลิตรถยนต์เดือน มิ.ย.-ก.ค.21 ฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งจะทำให้ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี 2021E สูงกว่าที่เราคาดได้

สำหรับหุ้น top pick ได้แก่ SAT แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท อิง 2021E PER ที่ 11 เท่า (5-yr average PER) จากกำไรปี 2021E ที่เติบโตโดดเด่น +169% YoY ด้าน valuation ยังน่าสนใจเทรดที่ 2021E PER ต่ำเพียง 9.5 เท่า คิดเป็น -0.55SD below 5-yr average PER

ยอดส่งออกที่เติบโตดียังเป็นบวกต่อ NYT และ EPG จากยอดส่งออกรถยนต์เดือน พ.ค.21 ที่เติบดี จะเป็นบวกโดยตรงต่อ NYT (ราคาเป้าหมาย Bloomberg consensus อยู่ที่ 5.50 บาท) ที่ทำธุรกิจท่าเรือสำหรับส่งออกรถยนต์ นอกจากนั้น เรามองเป็นบวกต่อ EPG ซึ่งธุรกิจ Aeroklas (ชิ้นส่วนรถยนต์) มีสัดส่วนการส่งออกมากถึง 76% จากรายได้ของ Aeroklas (Aeroklas มีสัดส่วน 50% จากรายได้รวม) ทำให้ได้ประโยชน์จากยอดขายรถยนต์ในต่างประเทศที่ดีขึ้น รวมถึงยอดขายรถยนต์ที่ออสเตรเลียในเดือน พ.ค.21 เติบโตสูง +68% YoY โดย EPG ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 15.00 บาท อิง FY22E PER ที่ 27 เท่า (+1.0SD above 5-yr average PER)

- Advertisement -