บล.โนมูระ พัฒนสิน :
BBL (BUY, TP155) คาดกำไร 2Q21F ที่ 6.5 พันลบ…โตเด่น y-y จากสำรองลดลง

เราคาดวันที่ 20-21 ก.ค. 21 BBL จะรายงานกำไรสุทธิ 2Q21F ที่ 6.5 พันลบ. เพิ่มขึ้น +110% y-y เพราะค่าใช้จ่ายสำรองลดลง และคาดสินเชื่อขยายตัว +1% ทั้ง ytd และ q-q ส่วนกำไรที่คาดลดลง -6% q-q เพราะกำไรจากเงินลงทุน และรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง คาด NPL ratio เพิ่มเล็กน้อยเป็น 4.7% และคาด Coverage ratio ยังคงสูงราว 174% แนวโน้มกำไร 2H21F คาดเติบโต y-y เพราะค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง ส่วน h-h คาดทรงตัว เพราะคาด BBL ยังคงความระมัดระวังในการตั้งสำรอง คงคำแนะนำ Buy ด้วย TP21F ที่ 155.0 บาท และยังคงเลือก BBL เป็น Top pick

- Advertisement -