บล.โนมูระ พัฒนสิน :
LPN (REDUCE, TP3.8) ยอด Take up rate โครงการใหม่ไม่ดีนัก และเลื่อนเปิดบางโครงการ

แนวโน้ม 2Q21 presale ไม่ดีนัก โดยจากที่เราสอบถามล่าสุดน่าจะใกล้เคียง 1Q21 ที่ 2.1 พันลบ. (Vs. 2Q20 = 3.2 พันลบ.) ซึ่งถือว่าไม่ดีนัก

สถานการณ์โดยรวมเรื่อง presale ไม่ดีนัก เพราะเกือบทั้งหมดพึ่งพิงการระบาย stock ซึ่งทำได้ยากในสถานการณ์ COVID-19 ระลอก 3 ในขณะที่การเปิดโครงการใหม่ทำได้เพียง 1 ใน 2 โครงการ และยอดไม่ค่อยดีนัก

ตามแผนปลาย 2Q21 จะเปิด 2 โครงการคือ 1) Baan 365 เมืองทอง มูลค่า 2.6 พันลบ. และ Lumpini Ville Charun Faichai มูลค่า 1.0 พันลบ. แต่ท้ายที่สุดเปิดเพียง 1 โครงการคือ Baan 365 เมืองทอง และทำยอดขายไปเพียง 10% ของส่วนที่เปิดขายราว 33% ของทั้งโครงการ (= ได้ราว 3-4% ของมูลค่ารวม หรือราว 100 ลบ.) ในขณะที่ condo เลื่อนไปเดือน กค. แทน

เป้า 2021F presale ที่ 10.0 พันลบ. (-3% y-y) ยังต้องพึ่งพิง 2H21F มากขึ้น เพราะคาด 1H21 presale อยู่ที่ราว 40-45% ของเป้าทั้งปี

แนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q21F ลดลงทั้ง y-y, q-q โดยคาดอยู่ที่ราว 50-100 ลบ. (Vs. 2Q20 = 154 ลบ., 1Q21 = 123 ลบ.) ภาพรวมถูกกดดันจาก

การโอนที่ต่ำ เพราะมาจากการระบาย stock เป็นหลัก ในขณะที่ backlog รอโอนไม่มาก
ประมาณการกำไรสุทธิ 2021F ทั้งปีที่ 525 ลบ. (-27% y-y) ยังมีโอกาส downside เพราะมี 3 โครงการใหม่รอโอนใน 4Q21F แบ่งเป็น low-rise 2 โครงการและ condo 1 โครงการ โดยมีโอกาสที่ condo กระทบจากการหยุด site งานก่อสร้าง 1 เดือน ทำให้กระทบ downside ต่อกำไรสุทธิ 2021F อย่างน้อย 4% (หรือมากกว่า)

 เราคง REDUCE rating ที่ TP22F = 3.80 บาท/หุ้น โดยห่วง condo ตลาดล่างที่ชะลอตัวกว่ากลุ่มอื่น ในขณะที่เผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามา ถึงแม้ LPN เพิ่ม portfolio แนวราบ และ recurring income แต่ยังไม่สามารถชดเชยได้ทันในช่วง 1-2 ปีนี้ โดยเรามอง LPN จะผันตัวเองมาเป็นหุ้น dividend play ผ่านแนวโน้มการจ่ายปันผลที่สูงราว 4.8-6.7% ใน 2021-22F เป็นการชดเชย

- Advertisement -