ประกาศทำเทนเดอร์ฯ ARIP หลังถือหุ้นเพิ่มเป็น 64.33% ในราคาหุ้น 0.65 บาท

ARIP เผย “มินทร์ อิงค์ธเนศ” ผู้ถือหุ้นใหญ่ ประกาศทำเทนเดอร์ฯ หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มจาก 44.28% เป็น 64.33% พร้อมตั้ง IFA ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) หรือ ARIP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ จากนายมินทร์ อิงค์ธเนศ และได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้รับแจ้งจากนาย มินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ว่า ได้เข้าทำการซื้อหุ้นบริษัทเพิ่มเติม จาก BNP Paribas Singapore Branch คัสโตเดียนของบริษัท แอพซีลอน เวนเจอร์ส พีทีอี แอลทีดี รวม 93,432,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.05% ในราคาหุ้นละ 0.65 บาท ส่งผลให้ นายมินทร์ ถือหุ้นในบริษัทเพิ่มจาก 44.28% เป็น 64.33% โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริหารงาน

- Advertisement -