บล.ทิสโก้ : BANKING แนะนำ “ซื้อ” SCB และ TTB

BANKING : ประเด็นสำคัญจากงานสัมนากับ ธปท.

(+) เรื่องการลดดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลตามความกังวลของนายก
ธปท. ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้โดยกล่าว ธปท. ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ non-bank อย่างไรก็ดีในส่วนของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท. ธปท.จะมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือในมุมอื่นแทน เช่น การจูงใจธนาคารให้ช่วยปรับโครงสร้างสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ การจัดตั้งคลินิกหนี้ แต่การตรวจตราการดำเนินงานในตลาดให้เรียบร้อยมากกว่า

นอกจากนี้ยังมองว่าจำเป็นจะต้องพิจารณาผลดี-เสียจากการปรับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการลดดอกเบี้ยอาจเป็นการผลักลูกหนี้บางกลุ่ม (เช่น กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง) ออกจากระบบ หรืออาจลดการแข่งขันในตลาดลง เนื่องจากการลดดอกเบี้ยจะเพิ่มความกดดันแก่ผู้เล่นรายเล็กมากขึ้น

(=) โครงการโกดังเก็บหนี้
อัตราการเข้าร่วมโครงการยังคงเพิ่มขึ้นน้อยมาก เนื่องจากบางฟีเจอร์ยังใช้งานไม่ได้ เช่น การลดหย่อนภาษี โดยคาดหากปัญหาดังกล่าวคลี่คลายจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น โดยขณะนี้มีการยื่นเรื่องเข้ามามูลค่ากว่า 1 หมื่นลบ. (งบประมาณโครงการอยู่ที่ 1 แสนลบ.)

(=) ความแตกต่างระหว่าง NPL ในรายงาน และ NPL ที่แท้จริง เนื่องจากมาตรการของ ธปท.
ธปท. รับทราบถึงเรื่องดังกล่าว และมีการตรวจดูสถานะทางการเงินของธนาคารพาณิชย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่รับว่าความแตกต่าง NPL ยังเป็นสิ่งที่ประเมินอย่างแม่นยำได้ยาก ทั้งนี้ธปท. สนับสนุนให้ธนาคารตั้งสำรองพิเศษเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอน และหาก ธปท. มองว่าสินเชื่อมีความเสี่ยงทางเครดิตที่สูงจริงจะทำการเพิ่มกฎเกณฑ์ในการตั้งสำรองแก่ธนาคารต่อไป

เราแนะนำให้ “ซื้อ” SCB และ TTB โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 136 บาท และ 1.51 บาทตามลำดับ

- Advertisement -