บล.ฟิลลิป :

ปริมาณการขายน้ำดิบดีเกินคาด
ปริมาณขายนํ้าดิบโตดีเกินคาด 5M64 +14.6% y-y
5M64 ปริมาณการขายดิบดีเกินคาดเติบโต 14.6% y-y เป็น 117.83 ล้าน ลบ.ม. จากปีก่อนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ต้องจำกัดการส่งน้ำ แต่ปีนีป้ ริมาณน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งน้ำที่ EASTW ใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยในพื้นที่ชลบุรี (อ่างเก็บน้ำ บางพระและหนองค้อ) มีน้ำอยู่ที่ 41.3% ของความจุอ่าง ในขณะที่พื้นที่ระยอง (อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ดอกกราย และคลองใหญ่) มีน้ำอยู่ 73.6% และอ่างเก็บน้ำสำรอง (อ่างเก็บน้ำประแสร์) มีน้ำอยู่ 62% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 17.7%, 32.7% และ 11% ตามลำดับ

จึงทำให้ปีนี้สามารถขายน้ำดิบได้มากขึ้น และในปีนี้ยังมีการปรับราคาน้ำดิบขึ้น จากผู้ใช้ในแต่ละพื้นที่ขึ้นอีก 4%-15% (ยกเว้นกลุ่มอุปโภคบริโภคที่ยังคงอัตราเดิม) จึงทำให้ราคาขายน้ำดิบเฉลี่ย +1.8% เป็น 11.16 บาท/ลบ.ม. ช่วงที่เหลือของปียอดขายน้ำดิบจะยังเติบโตดีต่อเนื่อง อีกทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ น่าจะสูงขึ้นอีก และปีก่อนผลกระทบจากภัยแล้งมีตลอดครึ่งปี หลัง ส่วนธุรกิจน้ำประปาคาดยอดขายจะทรงตัว y-y เนื่องจากสัมปทานน้ำประปาสมุยหมดไปเมื่อ พ.ค. 63 EASTW ไม่ได้ขอต่อสัญญาจึงเหลือสัมปทานอยู่ 12 แห่ง

จะเริ่มรับรู้การขายจากโครงการใหม่ ๆ ในครึ่งปี หลังต่อเนื่องไปในปี 2565
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทาง EASTW ได้ลงนามในโครงการต่าง ๆ กับลูกค้าไว้หลายราย และยังเข้าสู่ธุรกิจน้ำอื่น ๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย และน้ำอุตสาหกรรม จากเดิมที่มีเพียงน้ำดิบและน้ำประปา ซึ่งมีโครงการใหญ่ ๆ ที่จะเริ่มรับรู้รายได้ได้แก่

1. โครงการส่งน้ำอุตสาหกรรมในกับนิคมอมตะซิตี้ เริ่มขายน้ำให้แล้วตั้งแต่ 1Q64 แต่เป็นช่วงเริ่มแรก ปริมาณยังไม่สูง คาดว่าจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยจะส่งน้ำให้สูงสุด 5.5 ล้านลบ.ม.
2. โครงการส่งน้ำ อุตสาหกรรมให้กับโรงไฟฟ้าของกัลฟ์ คาดจะเริ่ม COD กลางปี 2564 มีความต้องการใช้น้ำที่ 22 ล้านลบ.ม./ปี แต่จะค่อย ๆ ขึ้นตามเฟสของการพัฒนาโรงไฟฟ้ า
3. โครงการส่งน้ำดิบให้กับ TOP โดยจะส่งน้ำดิบในราว 28-34 ล้านลบ.ม. เริ่มในปี 2564 โดยจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจของ TOP 4. โครงการสนามบินอู่ตะเภาที่ในบริการน้ำประปาและบำบัดน้ำ เสีย จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายตั้งแต่ครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปถึงปี 2565

ปรับคาดการณ์กำไรขึ้นตามยอดขายนํ้าดิบที่ดีกว่าคาด ราคาพื้นฐาน 11 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ทยอยซื้อ”
แนวโน้ม 2Q64 คาดทั้งรายได้และกำไรจะเติบโตดี y-y หลังปริมาณขายน้ำดิบในเดือน เม.ย. – พ.ค. +21.8% y-y เป็น 46.28 ล้านลบ.ม. ที่เข้ามาช่วยชดเชยปริมาณขายน้ำ ประปาที่ปรับตัวลง 3.2% y-y ที่ 16.40 ล้านลบ.ม. เนื่องจากการเติบโตของปริมาณขายน้ำ ดิบที่ดีกว่าคาด จึงปรับปริมาณขายขึ้นเป็น 271 ล้านลบ.ม. +20% y-y แต่ปรับลดการเติบในส่วนของปริมาณขายน้ำประปาลงเป็น 98 ล้านลบ.ม. ทรงตัวจากปีก่อน

และคาดว่าจะมีรายได้จากน้ำอุตสาหกรรมที่ 2 ล้านลบ.ม. แต่เพิ่งเริ่มโครงการคาดน้ำ อุตสาหกรรมจะมีผลขาดทุนก่อน ปรับคาดการณ์รายได้ขึ้นเป็น 4,844 ล้านบาท และกำไรสุทธิขึ้นเป็น 1,074 ล้านบาท +40.6% y-y ปรับการอิง P/E เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเป็น 17.40 เท่า จากเดิม 16 เท่า ราคาพื้นฐานปรับเป็น 11 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นจาก“ขาย” เป็น “ทยอยซื้อ”

- Advertisement -