บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส:

KBANK : มีส่วนเพิ่มจากสัญญา BA – ซื้อ

• ได้เข้าสู่ธุรกิจการขายประกันชีวิต (bancassurance :BA) โดยลงนามทำสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ผ่านช่องทางของธนาคาร และบริษัทย่อย 5 แห่ง ในลักษณะ exclusive ตามสัญญาคือ หากทำได้ตามเป้าสำเร็จก่อน 10 ปี ก็จะสิ้นสุดสัญญาไปก่อน แต่หากเมื่อครบ 10 ปีแล้วไม่ยังไม่ได้ตามเป้า จะต่อสัญญาไปอีก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี ทั้งนี้สัญญาจะเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.65 มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน KBANK ถือหุ้นทางอ้อมใน MTL สุทธิแล้วเป็น 38.25%
• ตามสัญญาแล้วจะได้ค่าธรรมเนียมแบบ exclusive สูงถึง 12.7 พันล้านบาท และโบนัสตามผลการดำเนินงานอีก ภายใตสัญญา BA ข้างต้น
• แต่เราจะยังคงประมาณการเดิมไว้ก่อน ทั้งนี้ถือว่าจะมีส่วนเพิ่ม (Upside) จากสัญญาการขายประกันข้างต้นได้เป็นอย่างดี จากการประเมินด้วยข้อมูลที่มีอยู่ คาดว่าธนาคารจะได้รับกำไรเพิ่มปีละ 600 ล้าบาท หากเทียบกับประมาณการปี 65 ในปัจจุบันที่มีกำไร 31.7 พันล้านบาท 
• คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 195.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/BV ปี 64 ที่ 1.0 เท่า ซึ่งคิดเป็น -2SD จากค่าเฉลี่ยระยะยาวย้อนหลัง สำหรับแนวโน้มกำไรปีนี้คาดว่าจะฟื้นตัวได้ +13.7% y-o-y จากปี 63 ที่หดตัวไปถึง -23.9% y-o-y ราคาหุ้นในปัจจุบันถือว่าถูกมาก P/BV ปี 64 เป็นเพียง 0.6 เท่า หรือ -2.5 SD ถือว่าต่ำสุดในรอบ 20 ปีทีเดียว

 

- Advertisement -