บล.เคทีบีเอสที :

มองบวกเล็กน้อยต่อการเป็น exclusive partner กับ MTL
เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” KBANK ราคาเป้าหมายที่ 177.00 บาท อิง 2021E PBV ที่ 0.90x (-1.25SD below 10-yr average PBV) โดยเรามีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยจากการเข้าเป็น exclusive partner กับ MTL เวลา 10 ปี เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2022 ซึ่งจะทำให้ KBANK มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 627 ล้านบาทต่อปี คิดเป็น upside ต่อกำไรสุทธิในปี 2022E เพียง 1.7% และจะมีรายได้ส่วนเพิ่มจากโบนัสที่จะได้เพิ่มหากขายได้เกินเป้า ซึ่งเรายังไม่ได้รวมในประมาณการกำไรสุทธิในปี 2022E

เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิในปี 2021E อยู่ที่ 3.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +17% YoY จากสำรองฯที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ตั้งเผื่อไปเยอะแล้ว ขณะที่คาดกำไรใน 2Q21E มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเทียบ YoY จากสำรองฯที่ลดลง

ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น +2% เมื่อเทียบกับ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพราะแรงเก็งกำไรจากการประกาศดีลใหม่ๆ ขณะที่เรายังคงเลือก KBANK เป็น Top pick ของกลุ่มธนาคารเพราะ valuation ยังไม่แพงซื้อขายเพียง 0.7x PBV (-1.75SD below 10-yr average PBV) และมีแนวโน้มกำไรใน 2Q21E ยังจะเติบโต YoY ได้อย่างโดดเด่น

Event: News update and analyst meeting
มุมมองเป็นบวกเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์ เรามีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (2 ก.ค. 2021) โดยมีประเด็นสำคัญ
1) KBANK เปิดเผยเรื่องการตกลงเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต (Bancassurance Agreement) กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต (“MTL”) เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ MTL ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารจำนวน 5 บริษัท แต่เพียงผู้เดียว (exclusive partner) ได้แก่

(1) บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
(2) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
(3) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
(4) บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
(5) บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 10 ปี โดย KBANK จะได้ค่าตอบแทนจากการให้สิทธิจำนวน 12,700 ล้านบาท คาดว่าจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2022 โดยจะ XM วันที่ 16 ก.ค. 2021 ทั้งนี้ ผู้บริหารยืนยันจะไม่มีนโยบายขาย MTL ออกไป โดยจะยังคงสัดส่วนการถือที่ 38.25% อยู่ และคาดว่าการขายประกันให้กับ MTL เพียงที่เดียวนั้นคุ้มค่ากว่าการขายให้หลายๆบริษัท

โดยเรามองเป็นบวกเล็กน้อยเพราะดีลดังกล่าว จะทำให้มี upside ต่อกำไรสุทธิในปี 2022E ที่ 1.7% คิดจาก access fee ที่เข้ามาต่อปี 1,270 ล้านบาท (12,700 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี) แต่ KBANK ถือ MTL ทางอ้อม 38.25% ซึ่งต้องหักรายการระหว่างกันสามารถรับรู้รายได้ได้ที่ 627 ล้านบาทต่อปี (1,270×61.75% และหักภาษี 20%) และจะมีรายได้ส่วนเพิ่มจากโบนัสที่จะได้เพิ่มหากขายได้เกินเป้า ขณะที่มูลค่าดีลดังกล่าวใกล้เคียงกับดีลอื่นๆในตลาดก่อนหน้านี้

2) อัพเดทเพิ่มเติมเรื่องสินเชื่อในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงเป็น NPL มากที่สุดคือ Unsecured loan ส่วนสินเชื่ออื่นๆไม่น่ากังวลมาก เพราะปล่อย LTV ที่ 80% และมี Collateral รองรับอยู่แล้ว

คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2021E เพิ่มขึ้น +17% YoY จากสำรองฯที่ลดลง เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิในปี 2021E อยู่ที่ 3.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น +17% YoY จากสำรองฯที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ตั้งเผื่อไปเยอะแล้ว ส่วนแนวโน้ม NPLs เรามองว่า ยังมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากหมดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แต่จะเป็นอัตราแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเราคาดไว้ที่ 4.50% จากปี 2020 ที่ 3.93%

Valuation/Catalyst/Risk
ราคาเป้าหมายที่ 177.00 บาท อิง 2021E PBV ที่ 0.90x (-1.25SD below 10-yr average PBV) ขณะที่มีความเสี่ยงคือ กนง. ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง และแนวโน้มการตั้งสำรองฯไม่เป็นไปตามคาดหลังหมดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วง 2H21E

- Advertisement -