บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี :

ระวังการระบาดของสายพันธุ์ Delta ในยุโรป
NHH เพิ่มทุน 107 ล้านยูโร และออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด ทำให้บริษัทไม่มีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระคืนไปอีกห้าปี
มาตรการ lockdown ที่ไม่เข้มงวดอาจทำให้การควบคุมการระบาดในไทยใช้เวลามากขึ้น
เรายังแนะนำ “ขาย” ที่ราคาเป้าหมายเดิม 23 บาท (P/BV 2.4x FY21, -0.5SD ของค่าเฉลี่ยห้าปี)

- Advertisement -