บล.โนมูระ พัฒนสิน :

HEALTHCARE (BULLISH) ทิศทางสถานการณ์ COVID เดือน ก.ค.21 ต่อกลุ่มการแพทย์

เราคงแนะนำ Bullish สำหรับกลุ่มการแพทย์ โดยเลือก BCH (Buy TP22F 33 บาท) กลับมาเป็นหุ้นเด่นร่วมกับ BDMS (Buy TP22F ที่ 29 บาท) เนื่องจาก

1) ระยะสั้น 3Q21F มองว่าปัญหาการส่งมอบวัคซีน จะส่งผลกระทบต่ออัตราการฉีดวัคซีนหลักของรัฐบาล ขณะที่ยอดติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ BCH มีปัจจัยบวกจากเป็น รพ. ที่ได้ประโยชน์จากการให้บริการตรวจเชื้อ และมีเตียงรองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อมากสุด

2) ใน 2H21F เรามองว่าวัคซีนทางเลือกทั้งชิโนฟาร์มและโมเดอร์น่าจะมีบทบาทมากขึ้นต่อภาพรวมการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคนส่วนใหญ่กลับมาทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เรามองว่า BDMS ยังเป็น รพ.ที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ

และ 3) วัคซีนทางเลือกโมเดอร์น่าของ รพ.เอกชน มีความต้องการสูง ทำให้ประมาณการกำไรปี 22F ของ รพ. อาจเกิด upside ได้อีกจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่ามากกว่าสมมติฐานของเรา โดยเราใช้สมมติฐานการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าของทุก รพ.ที่ศึกษาใน 4Q21F จำนวน 1 แสนโดส และปี 22F ที่ 4 แสนโดส ในเบื้องต้นเราประเมินการให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์น่าเพิ่มขึ้นทุก 1 แสนโดส จะมีผลบวกต่อกำไรปี 22F ของ BDMS ราว 1%, BH และ BCH ราว 3%, CHG ราว 4%, THG ราว 13%

- Advertisement -