บล.ทรีนีตี้ :

เซ็นสัญญาขายประกันให้เมืองไทยประกันชีวิต (MTL)
เซ็นสัญญาขายประกันให้เมืองไทยประกันชีวิต
KBANK เซ็นสัญญาขายประกันให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 5 บริษัท แต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลา 10 ปี คาดว่ามีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 โดยจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นทางออนไลน์เพื่อขออนุมัติรายการดังกล่าวในวันที่ 26 ส.ค. 2565 ทั้งนี้ KBANK จะได้รับ 1) ค่าตอบแทนจากการให้สิทธิ 12,700 ล้านบาท 2)โบนัสประจำปีตามผลงาน 3) ค่านายหน้าจากการจัดจำหน่ายประกันชีวิต และ 4) รายได้อื่นๆ ที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ

คาดส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานเล็กน้อย
ธุรกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ KBANK สามารถรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียม 12,700 ล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี และเนื่องจาก MTL เป็นบริษัทย่อยที่ KBANK ถือหุ้นผ่าน MTGH ทำให้มีการตัดรายการระหว่างกัน จึงคาดว่าจะเหลือส่วนรับรู้ราว 784.23 ล้านบาทต่อปี ในรายการส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในงบการเงินรวม ซึ่งคิดเป็นราว 2% จากประมาณการกำไรปัจจุบัน

มองเป็นบวกเล็กน้อย
เรามองธุรกรรมดังกล่าวเป็นบวกเล็กน้อยต่อ KBANK ภายใต้สมมติฐานการรับค่าธรรมเนียม 12,700 ล้านบาท และค่านายหน้าจากการขายประกันให้กับ MTL ชดเชยการขายประกันเจ้าอื่นลดลง ซึ่งจะเป็น Upside ต่อกำไรปี 2565 เล็กน้อยราว 2% จากประมาณการปัจจุบัน เรายังคงราคาเป้าหมายที่ 158 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

ความเสี่ยง : การระบาดรอบใหม่ที่กระทบเศรษฐกิจ / ความกังวลด้านคุณภาพหนี้

- Advertisement -