บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส :

ยอดขายบ้านแนวราบไปได้ดี
  บริษัทได้เข้าร่วมงาน DBS Thai Property & REIT conference เมื่อวันที่ 5 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ให้กับนักลงทุนสถาบัน

สาระสำคัญคือ ยอดขาย (Presales) ในงวด 2Q64 ออกมาแข็งแกร่ง เพิ่ม 8% y-o-y and 24% q-o-q เป็น 9.8 พันล้านบาท แรงผลักดันมาจากยอดขายบ้านประเภทแนวราบ ซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งเป็น 9.1 พันล้านบาทเพิ่ม 18% y-o-y and 25% q-o-q

สำหรับยอดขายสะสมในงวด 1H64 เป็น 17.8 พันล้านบาท โต 18% y-o-y ซึ่งมียอดขายบ้านแนวราบเป็นตัวผลักดันสำคัญ คาดว่ากำไรในงวด 2Q64อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คือ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยเทียบ y-o-y แต่อาจจะอ่อนลงบ้างเทียบกับ q-o-q อันเป็นไปตามการโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นรายได้ ซึ่งงวด 2Q64 มีการขายโครงการใหม่ช่วงปลายไตรมาสแล้ว และโอนคอนโดไม่มาก ด้านอัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสจะดีขึ้น ซึ่งฐานปีที่แล้วต่ำ

คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 10.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปี 64 ที่ 7.7เท่า จุดแข็งของ AP คือ ทำยอดขายบ้านแนวราบได้มาก, มียอดขายรอโอน (Backlog) ที่สูง, งบดุลแข็งแกร่ง, จ่ายปันผลสูง อัตราผลตอบแทนราว 5%และการประเมินมูลค่าหุ้นยังไม่แพง P/E ปี 64อยู่ในช่วง 6-7เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มขณะนี้ที่ 9-10 เท่า

- Advertisement -