บล.ฟิลลิป :

กำไร 1Q65 เพิ้มขึ้นทั้ง y-y q-q

กำไร 1Q65 เพิ้มขึ้นทั้ง y-y q-q : โดยมีกำไร 1.1 พันลบ. เพิ่มขึ้นถึง 116.8% y-y จากการตั้งสำรองที่ลดลงมาก ถึงแม้ว่าจะมีรายได้ดอกเบี้ยลดลงจากการปรับลดดอกเบี้ย และผลกระทบจาก COVID-19 และเพิ่มขึ้น1.6% q-q จากรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายลดลง ถึงแมว่าการตั้งสำรองจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม

สินเชื่อ และ NPL หดตัวลง : AEONTS มีสินเชื่อหดตัวลง 1% q-q จากผลกระทบของ COVID-19 แต่ก็ทำให้ NPL ลดลงไปด้วยเหลือ 5.7% จากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่ 5.77%

คงประมาณการ และราคาพื้นฐาน ยังคงแนะนำ “ซื้อ” : ทางฝ่ายยังคงประมาณการกาไรปี 65 ของ AEONTS ไว้เหมือนเดิมที่ 4.1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 10.4% y-y และยังคงราคาพื้นฐานไว้ที่ 269 บาท AEONTS อาจจะได้รับกระทบจาก COVID-19 ต่อ และผลตอบแทนสินเชื่ออาจจะปรับลดลงได้อีก จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามราคาหุ้น มีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานพอสมควร จึงยังคงแนะนำ“ซื้อ”

- Advertisement -