ครม.ไฟเขียวซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ซิโนแวกจำนวน 10.9 ล้านโดส ฉีดฟรีให้กับประชาชน ขณะที่วัคซีนทางเลือก ยกให้ “โมเดอร์นา” และมอบหมาย องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวกลางจัดหา

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติเห็นชอบการจัดหาวัคซีนต้านโควิดเพิ่มเติมทั้งซิโนแวก ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา โดยเห็นชอบให้ใช้วงเงินกู้ราว 6.1 พันล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนแวกจำนวน 10.9 ล้านโดส เป็นการใช้เงินจากวงเงินกู้ โดยให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัคซีน โดยแบ่งเป็น ในเดือนกรกฎาคม 3,894.8 ล้านบาท และเดือนสิงหาคม 2,169.96 ล้านบาท โดยมีค่าบริการจัดการวัคซีน 46.65 ล้านบาท

พร้อมทั้งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนไฟเซอร์เพื่อนำมาใช้เป็นวัคซีนหลักที่จะฉีดให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญา และเจรจากับผู้ผลิต เบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 20 ล้านโดส พร้อมรับข้อสังเกตุจากอัยการสูงสุดไปดำเนินการเพื่อเจรจากับผู้ผลิต สำหรับรายละเอียดยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในข้อตกลงในการเจรจากับผู้ผลิต นอกจากนี้ครม.ยังได้เห็นชอบการจัดความตกลงกับสหรัฐ เพื่อรับมอบความช่วยเหลือวัคซีน หรือ วัคซีนบริจาคจากสหรัฐ ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ โดยรัฐบาลจะไปดำเนินการต่อไป

“สำหรับไฟเซอร์นั้นจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ รัฐบาลจัดซื้อเอง 20 ล้านโดส ซึ่งให้กรมควบคุมโรคไปลงนามในสัญญา และส่วนที่สองคือ รัฐบาลได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐที่จะบริจาควัควีนไฟเซอร์ให้กับประเทศไทย”นายอนุชา กล่าว

ส่วนวัคซีนโมเดอร์นาที่จะเป็นวัคซีนทางเลือกของประชาชนที่ต้องชำระเงินค่าวัคซีนให้กับภาคเอกชนนั้น ครม.เห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นตัวกลางจัดหาวัคซีน โดยผู้อำนวยการ อภ.จะเป็นผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อ และมอบหมายให้ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม รับข้อสังเกตุของอัยการไปพิจารณาและดำเนินการให้เหมาะสมด้วย

“ครม.ได้เห็นชอบในการจัดหาวัคซีนทางเลือก คือ โมเดอร์นา ถือว่าไม่ใช่วัคซีนหลัก โดยวัคซีนหลักจะเป็นไฟเซอร์ คือ รัฐบาลจะจัดหาให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฉีดให้ประชาชน ส่วนโมเดอร์น่า จะเป็นกรณีที่ประชาชนชำระเงินกับเอกชนที่จะต้องฉีดวัคซีน”นายอนุชา กล่าว

- Advertisement -