บล.เอเชียพลัส

ทิศทางกำไรจะขึ้นทำ New High ใน 2Q64
แนวโน้มกำไรสุทธิงวด 2Q64 จะขึ้นทำ New High รายไตรมาส จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราเพิ่มขึ้น จากการเริ่มเข้าช่วงฤดูกาลส่งมอบยางของ NER ขณะที่ทิศทางกำไรจะเห็นการเติบโตต่อเนื่องในงวด 2H64 เพราะเป็นช่วง
High season ของการขายยางพารา

ทิศทางกำไรสุทธิปี 2564-65 จะเติบโตถึง 87.5% yoy และ 17.4% yoy จากปริมาณขายยางพาราเติบโตต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และทิศทางราคายางพาราที่ยังดีต่อเนื่อง ส่งผลบวกต่อประสิทธิภาพการทำกำไรให้ดีขึ้นด้วย ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันมี PER เพียง 7 เท่า และ Div Yield กว่า 5% จึงยังแนะนำซื้อ

ทิศทางกำไร 2Q64 จะขึ้นทำ New high รายไตรมาส
คาดกำไรสุทธิงวด 2Q64 เท่ากับ 440ล้านบาท ทำ New high รายไตรมาส เพิ่มขึ้น 19.9% qoq และ 95.5% yoy ทั้งนี้ คาด NER จะบันทึกขาดทุนจาก FX เข้ามา 55 ล้านบาท ในงวด 2Q64 หากไม่รวมรายการดังกล่าว คาดกำไรปกติงวด 2Q64 อยู่ที่ 495 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.8% qoq และ 209.7% yoy มีปัจจัยสันับสนุนจาก 1) คาดการณ์รายได้รวมงวด 2Q64 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 27.1% qoq และ 134.3% yoy สู่ระดับ 6.3 พันล้านบาท
ผลบวกจากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราในงวด 2Q64 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 29.0% qoq และ 82.9% yoy มาที่ 1.16 แสนตัน จากการเริ่มเข้าช่วงฤดูกาลส่งมอบยางพาราของ NER ขณะที่คาดราคาขายยางพาราเฉลี่ยงวด 2Q64 จะอ่อนตัวลง 1.5% qoq (แต่เพิ่มขึ้น 28.1% yoy) มาที่ 54.50 บาท/กก. ตามทิศทางราคายางพาราในตลาดโลก

ขณะที่แนวโน้ม gross margin งวด 2Q64 อ่อนตัวลงมาที่ 12.3% จาก 12.8% ในงวด 1Q64 จากแนวโน้มราคาขายยางพาราเฉลี่ยงวด 2Q64 อ่อนตัวลงข้างต้น และคาดสัดส่วนค่าใช้จ่าย SG&A/Sales งวด 2Q64 จะทรงตัวที่ 2.8%

โดยรวมแล้ว คาดการณ์กำไรสุทธิงวด 2H64 เท่ากับ 806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 183.1% yoy คิดเป็น 50% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 ที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้

ธุรกิจยางเติบโตโดดเด่นในปี 2564
คงประมาณการ คาดกำไรสุทธิปี 2564-65 จะเพิ่มขึ้นถึง 87.5% yoy และ 17.4% yoy จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราและทิศทางราคายางพาราเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดกำไรสุทธิงวด 3Q64 จะยังดีต่อเนื่องจากงวด 2Q64 จากแนวโน้มปริมาณขายยางพาราเพิ่มขึ้น 10% qoq และ 20% yoy มาที่ 1.3 แสนตัน

Valuation ยังน่าสนใจให้เข้าลงทุน
กำหนด FV ปี 2564 เท่ากับ 9.50 บาท อิง PER 10 เท่า ราคาหุ้นปัจจุบันมีค่า PER เพียง 7 เท่า นอกจากนี้ ยังสามารถคาดหวัง Dividend yield ได้กว่า 5% ต่อปี ยังแนะนำซื้อ

แนะนำ : ซื้อ
ราคาปัจจุบัน (บาท) 7.00
ราคาเป้าหมาย (บาท) 9.50
Upside (%) 35.71
Dividend Yield (%) 5.43

 

- Advertisement -