บล.ทิสโก้ :

DOHOME : เตรียมพร้อมงบดุลให้พร้อมสำหรับการขยับขยาย

การเพิ่มทุนพร้อมสัญญาที่จะไม่ทำอีกใน 1 ปี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น vs. หุ้นที่ขอเพิ่มไว้เมื่อตอนต้นปี 216 ล้านหุ้น พร้อมจะไม่เพิ่มทุนอีกภายในระยะเวลา 360 วัน ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้ โดยหุ้นออกใหม่ส่วนนี้จะเสอนขายให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด 50 ราย คาดจะเพิ่มเงินสดได้ราว 1.981 พันลบ. โดยไม่มีบริษัทไหนเคยได้รับการจัดสรรหุ้นจาก DOHOME มาก่อน ทั้งนี้จะมีผล Dilution 3.1% และ Price dilution ที่ 0.1% โดยหุ้นใหม่จะเริ่มเทรดได้วันที่ 16 ก.ค.

เงินส่วนนี้จะนำไปขยายศูนย์กระจายสินค้าและปรับปรุงงบการเงิน
เนื่องจากการเติบโตที่ดีในสาขาปัจจุบัน และกำไรจาก L-store ที่ดีกว่าคาด DOHOME จึงตัดสินใจเพิ่มเงินกู้ในอนาคต โดยวางแผนจะลงทุนใน L-store, ศูนย์กระจายสินค้า, การปรับงบการเงิน และเพิ่ม working capital โดยแม้ขณะนี้ศูนย์กระจายสินค้าจะเพียงพอสำหรับสาขาทั้งหมด (20 สาขา) แต่มีแผนจะเพิ่มศูนย์มากขึ้น เนื่องจากจะขยายสาขาเพิ่ม การเพิ่มทุนจะมีกฎระเบียบน้อยลงเนื่องจากมีที่ดินในการก่อสร้างอยู่แล้ว และคาดจะไม่กดดันงบดุล ขณะนี้กำลังดำเนินการขายสาขาเพิ่ม โดยสาขาบ่อวินเปิดแล้วเมื่อเดือนก่อน ส่วนสาขาอมตะชลบุรี และสุราษฎร์ธานีจะเปิดภายในปีนี้

ขยายเกณฑ์หนี้สิน credit rating ดีขึ้น
DOHOME ได้รับการอนุญาตให้เพิ่มเกณฑ์สินเชื่อจาก 2x เป็น 2.5x ทั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งจะเพิ่มคุณภาพ credit rating เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 3% โดยคาดจะเพิ่ม rating มาอยู่ที่ BBB+/- D/E คาดจะลดจาก 1.96x เหลือ 1.5x โดยคาดสินเชื่อจะเพิ่มสูงสุดในช่วง 2023 และค่อยๆ ลดลงหลังสาขาใหม่เริ่มดำเนินงาน เราคาดระยะเวลาคืนทุนจะเร็วกว่าคาดด้วย IRR ที่สูงกว่าสาขาในปัจจุบัน

เติบโตดี สตอรี่เด่น แนะนำ “ซื้อ”
เราแนะนำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 33 บาท จากการเติบโตของกำไรสุทธิ และมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากแผนการขยายสาขา ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1. การใช้จ่ายผู้บริโภคต่ำกว่าคาด 2. การขยายสาขาต่ำกว่าคาด 3. ปัญหาทางการเมือง/การระบาด

- Advertisement -