SET Index Daily: แนวรับ 1535 แจ่ม!!!

ประเด็นวิเคราะห์

SET Index วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับลงในช่วงแรกทําจุดต่ำสุด 1535 จุด ก่อนระหว่างวันจะดีดตัวกลับจนล่าสุดปิดที่ 1552.09 จุด เพิ่มขึ้น 8.42 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.5 หมื่นล้านบาท

แนวรับแรกที่ 1535 จุดทํางานดีเยี่ยม พลิก SET Index จากติดลบ 8 จุดมาเป็นบวก กว่า 8 จุด ทําให้เกิดแท่งเทียนเขียวแวววับน่าจะชี้นําถึงสัญญาณการ Rebound ในวันนี้เพื่อทดสอบแนวต้าน 1565 จุด โดยแนวรับสําคัญของวันให้น้ําหนักท่ี 1535 จุด

แม้ในระยะสั้นสัญญาณการรีบาวน์เกิดข้ึนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า SET Index ในระยะถัดไปยังอยู่ในช่วงของการแกว่งผันผวนพยายามสร้างฐาน โดยจุดท่ีเฝ้าระวังจาก ตรงนี้คือ 1535 จุดไม่ควรจะย่อมาปิดหลุดแล้ว หากดันเกิดข้ึนถือเป็นสัญญาณลบที่ อาจเห็น Downside เปิดท่ี 1510 จุดต่อไป

แนวรับ 1535

แนวต้าน 1565

สรุป

แนวรับ 1535 จุดทํางานดีเยี่ยม พลิก SET Index จากติดลบ 8 จุด มาเป็นบวกกว่า 8 จุด เกิดแท่งเทียน เขียวแวววับน่าจะชี้นําถึงสัญญาณ การ Rebound ในวันนี้เพื่อทดสอบ แนวต้าน 1565 จุด

 

- Advertisement -