โดยการสนับสนุนพื้นที่ของ WHART

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ขนาด 1,300 เตียง ณ WHA Mega Logistics Center ชลหารพิจิตร กม. 4 ของ WHART เพื่อรองรับผู้ป่วยประเภทที่ไม่มีอาการ และมีอาการน้อยจากการติดเชื้อโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ในพื้นที่โครงการดับบลิวเอชเอ เมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 4 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาว นันทิดา แก้วบัวสา ย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เข้าร่วมในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ด้วย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการการ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน ร่วมทั้งโรงพยาบาลสนามที่ดำเนินการอยู่ทั้ง 2 แห่ง ไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วย

ดังนั้นทางจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีนโยบายเร่งจัดหาสถานที่ในการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่มในแต่ละพื้นที่ จากประเด็นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ และการส่งมอบพื้นที่โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการ รวมใจ 5 (WHA) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในครั้งนี้

และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น ทางบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) มีความยินดีที่ในการสนับสนุนพื้นที่ให้ทางจังหวัดสมุทรปราการใช้อาคารคลังสินค้า (อาคาร ซี) ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในโครงการดับบลิวเอชเอ เมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร กม. 4 เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการดูแลและกักตัวผู้ป่วย Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

“พื้นที่ WHA Mega Logistics Center มีพื้นที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 10,000 ตารางเมตร หรือสามารถดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ขนาด 1,300 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยประเภทที่ไม่มีอาการ และมีอาการน้อย ภายใต้ระบบความปลอดภัยที่ได้รับการดูแลจากฝ่ายปกครอง และกอ รมน โดยจะมีโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลหลักคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชน และลดความแออัดของผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรงในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล”

บรรยายภาพ : นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ 5 (WHA) ขนาด 1,300 เตียง โดยมีนายวันชัย คงเกษม (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย (ที่ 2 จากซ้าย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ร่วมในพิธีเปิด ณ WHA Mega Logistics Center ของ WHART

- Advertisement -